Company news

To homepage > Company news > 2020 LR valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas – Nutarimas nr.1244 papildytas 2020 11 04
2020 LR valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas – Nutarimas nr.1244 papildytas 2020 11 04

Šiemet buvo papildytas LR Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas. 2020 11 04 nutarimu išplėstas valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašas nuo 822 km. iki 877,1 km . Valstybinės reikšmės vandens keliai prailgėjo 55,1km., perkeliant šešias atkarpas iš vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių. Naujos atkarpos:

  • Dreverna – Ventė (19,7km.)
  • 37-as navigacijos ženklas – 15-as valstybės sienos taškas Skirvytėje (10,7km.)
  • Ištakos iš Nemuno upės – 15-as valstybės sienos taškas Skirvytėje (9,7km.)
  • Šyšos upės žiotys – Šilutės stacionari vidaus vandenų prieplauka (5km.)
  • Pakalnės upės ištakos – Rusnaitės upės žiotys ir išplauka į Kuršių marias (8,4km.)
  • Atmatos upės žiotys – Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir atšakos į Nidą ir Ventę. Šioje atkarpoje prijungta atšaka į Ventę (1,6km.)

Nuoroda į nutarimą

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f27744123eb11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=2n85zmt0u

Updated : 2021-01-22

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form