Company news

To homepage > Company news > Aptartos salų formavimo galimybės Nemuno žemupyje
Aptartos salų formavimo galimybės Nemuno žemupyje

Š.m. gegužės 16 d. Vidaus Vandens kelių direkcijos atstovai kartu su Lietuvos ornitologų draugijos nariais ir Nemuno deltos regioninio parko atstovais surengė išvyką Nemunu. Vidaus vandens kelių direkcijos priežiūros laivu praplauktas Nemuno ruožas nuo Rusnės iki Galzdonų.  Kelionės metu apžiūrėtos upinėms ir mažosioms žuvėdroms tinkamos perėjimo vietas, aptartos vietos, kuriose bus formuojamos naujos smėlio salos ar užpilamos smėliu beužaugančios salos šių žuvėdrų perėjimui Nemuno farvaterio gilinimo metu. Visos kelionės metu buvo galima sutikti upines ir mažąsias žuvėdras. Tai padėjo akivaizdžiai įsitikinti kokia svarbi ši Nemuno atkarpa minėtoms žuvėdroms. Ant naujai upės srovės suneštų salelių telkėsi juodkrūčių bėgikų pulkeliai, teminko bėgikai, krantiniai tilvikai, upiniai kirlikai, pempės, akį džiugino spalvingosios jūršarkės, urvinės antys, galima buvo sutikti didžiųjų dančiasnapių poreles ir nedidelius jų pulkelius, pilkąsias antis. Išvykos dalyviai stebėjo upės pakrantėse medžiojančius jūrinius erelius, mažuosius erelius rėksnius, ruduosius peslius, paprastuosius suopius, nendrines linges. Praktinė išvyka buvo svarbi planuojant būsimus gamtotvarkinius darbus ir vykdant žuvėdrų veisimosi tyrimus.

Darbo išvyka buvo organizuota Lietuvos ornitologų draugijai kartu su partneriais VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija ir UAB „EKO STOMA įgyvendinant ES LIFE programos, LR aplinkos ministerijos ir projekto partnerių lėšomis finansuojamą projektą  „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ (Nr. LIFE17 NAT/LT/000545).

Eugenijaus Drobelio nuotrauka.

20190516_120130
Updated : 2019-09-26

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form