Printed version

Darbo užmokestis

To homepage > Darbo užmokestis

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur
Generalinis direktorius 1 2837 1 1534
Direktoriaus pavaduotojas 1 2073
Vadovaujantys darbuotojai 6 1158 6 1151
Vyr. specialistas 7 821 7 809
Vyresn. specialistas 6 806 7 767
Specialistas 6 706 6 694
Laivų kapitonai 12 608 12 708
Laivų įgulų nariai 23 592 39 603
Kvalifikuoti darbininkai 13 591 12 600
Darbininkai 23 499 23 507

*Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai ir laivų kapitonai.

LR susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtinti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis (nuo 2016 m. sausio 1 d. – 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies):

  1. Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos rodikliai: 1.1. Kitos veiklos pajamos; 1.2. Marvelės krovininėje prieplaukoje priimtų laivų skaičius; 1.3. Išlaikyti nustatytą navigacijos trukmę eksploatuojamuose valstybės reikšmės vidaus vandens keliuose
Updated : 2018-07-24

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form
?