Printed version

Darbo užmokestis

To homepage > Darbo užmokestis

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur
Generalinis direktorius 1 1534 1 4318
Direktoriaus pavaduotojas
Vadovaujantys darbuotojai 6 1151 6 1286
Vyr. specialistas 7 809 5 961
Vyresn. specialistas 7 767 6 954
Specialistas 6 694 5 792
Laivų kapitonai 12 708 13 913
Laivų įgulų nariai 39 603 35 798
Kvalifikuoti darbininkai 12 600 9 604
Darbininkai 23 507 19 503

*Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai ir laivų kapitonai.

LR susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtinti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis (nuo 2016 m. sausio 1 d. – 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies):

  1. Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos rodikliai: 1.1. Kitos veiklos pajamos; 1.2. Marvelės krovininėje prieplaukoje priimtų laivų skaičius; 1.3. Išlaikyti nustatytą navigacijos trukmę eksploatuojamuose valstybės reikšmės vidaus vandens keliuose
Updated : 2018-11-16

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form