Printed version

Darbo užmokestis

To homepage > Darbo užmokestis

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur
Generalinis direktorius 1 4318 1 4638
Direktoriaus pavaduotojas
Vadovaujantys darbuotojai 6 1286 6 1441
Vyr. specialistas 5 961 7 1130
Vyresn. specialistas 6 954 4 791
Specialistas 5 792 2 696
Laivų kapitonai 13 913 12 882
Laivų įgulų nariai 35 798 35 833
Kvalifikuoti darbininkai 9 604 13 571
Darbininkai 19 503 19 537

LR susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtinti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis (nuo 2016 m. sausio 1 d. – 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies):

  1. Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos rodikliai: 1.1. Kitos veiklos pajamos; 1.2. Marvelės krovininėje prieplaukoje priimtų laivų skaičius; 1.3. Išlaikyti nustatytą navigacijos trukmę eksploatuojamuose valstybės reikšmės vidaus vandens keliuose
Updated : 2019-02-14

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form