Printed version

Darbo užmokestis

To homepage > Darbo užmokestis

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. I ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur
Generalinis direktorius ir pavaduotojai, vyr. finansininkas 3 2151 3 2087
Vadovaujantys darbuotojai 33* 792 6 1018
Vyr. specialistas 8 782 7 821
Vyresn. specialistas 6 759 6 806
Specialistas 7 646 6 706
Laivų kapitonai 12 608
Laivų įgulų nariai 32 600 23 592
Kvalifikuoti darbininkai 11 601 13 591
Darbininkai 25 482 23 499

*Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai ir laivų kapitonai.

LR susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtinti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis (nuo 2016 m. sausio 1 d. – 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies):

  1. Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos rodikliai: 1.1. Kitos veiklos pajamos; 1.2. Marvelės krovininėje prieplaukoje priimtų laivų skaičius; 1.3. Išlaikyti nustatytą navigacijos trukmę eksploatuojamuose valstybės reikšmės vidaus vandens keliuose
Updated : 2018-04-17

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form
?