Printed version

Darbo užmokestis

To homepage > Darbo užmokestis
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2019 m. II ketvirčio darbo užmokesčio duomenys
Pareigybių grupė Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2018, EUR * Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 I ketv., EUR Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 II ketv., EUR  Darbuotojų skaičius 2019 II ketv.
Įmonės vadovybė 2730 3199 3810  4
Vadovaujantys darbuotojai 1582 1814 2358  4
Specialistai 1071 1161 1516  11
Laivų įgulos 855 710 1459  45
Kvalifikuoti darbininkai 715 717 747  12

* 2018 metų darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal mokesčių reformą, įsigaliojusią nuo 2019-01-01.

2019 m. I ketv. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 6416 Eur atlygis.
2019 m. II ketv. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 5466 Eur atlygis.

LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtinti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2019 m. ūkinės finansinės veiklos rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti.


Updated : 2019-07-16

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form