Printed version

Darbo užmokestis

To homepage > Darbo užmokestis
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2019 m. IV ketvirčio darbo užmokesčio duomenys
Pareigybių grupė Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2018, EUR * Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 III ketv., EUR Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 IV ketv., EUR  Darbuotojų skaičius 2019 IV ketv.
Įmonės vadovybė 2730 3767 3711  4
Vadovaujantys darbuotojai 1582 1970 2328  5
Specialistai 1071 1642 1529  12
Laivų įgulos 855 1324 1198  45
Kvalifikuoti darbininkai 715 986 812  13

* 2018 metų darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal mokesčių reformą, įsigaliojusią nuo 2019-01-01.

2019 m. IV ketv. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 2693,45 Eur atlygis.

LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtinti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2019 m. ūkinės finansinės veiklos rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti.


Updated : 2020-01-16

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form