Printed version

Finansinių ataskaitų rinkiniai

To homepage > Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 I ketvirtis

2019 m. I ketvirčio tarpinės ataskaitos

Balansas

Pelno nuostolių ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2019 m. II ketvirčio tarpinės ataskaitos

Balansas

Pelno nuostolių ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Pagal galiojančius teisės aktus tarpinė veiklos ataskaita nebuvo rengiama.

I ketvirtis

I pusmetis

2015 m. 9 mėnesių įmonės veiklos ataskaita

2015 m. 9 mėnesių įmonės veiklos ataskaita:

2015 m. 9 mėn. Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 12 mėnesių įmonės veiklos ataskaita

Updated : 2019-07-24

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form