Company news

To homepage > Company news > Integruotos vadybos sistemos
Integruotos vadybos sistemos

 

2017 m. gruodžio 21 d. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Direkcija) atnaujino tarptautinės kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2015) sertifikatą. Tuo pačiu metu įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001:2004), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (OHSAS 18001:2007) sistemos, kurios padės gerinti Direkcijos veiklą šiose srityse: vandens kelių priežiūroje, laivų projektavime ir statyboje, laivų ir mechanizmų remonte, hidrotechnikos statinių statyboje, atliekant hidrografinius darbus, laivų projektavimą ir statybą, laivų ir mechanizmų remontą.

Atnaujinta kokybės vadybos sistema (ISO 9001:2015) įpareigos Direkcijos procesus dokumentuoti ir atlikti pagal atnaujinto standarto reikalavimus, keliant darbuotojų kvalifikaciją, darniau ir efektyviau dirbant įmonės viduje, geriau komunikuojant tarpusavyje bei su partneriais. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (ISO 14001:2004)  įdiegimas pagerins aplinkos apsaugos situaciją efektyviau naudojant išteklius, sumažins taršos aplinkai riziką ir avarijų tikimybę. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (OHSAS 18001:2007) įdiegimas skatins darbuotojų sąmoningumą bei motyvaciją, susistemins profesinės rizikos veiksnių identifikavimą, rizikos vertinimą bei jų valdymą, sukurs prielaidas nuolatiniam darbo sąlygų gerinimui, užtikrins darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Direkcijos pasirengimą dirbti pagal integruotų vadybos sistemų standartus įvertino audito įmonės UAB „Kiwa Inspecta“ auditoriai.

Sertifikatai galioja iki 2020 m. gruodžio 1 d.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Updated : 2018-01-26

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form