Company news

To homepage > Company news > Moksleivių apsilankymas VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje
Moksleivių apsilankymas VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje

Šiandien VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje lankėsi Kauno Veršvų gimnazijos trečios ir aštuntos klasių moksleiviai. Jie apžiūrėjo direkcijos teritoriją, uostą, susipažino su direkcijos veikla, upeivių darbu.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos kolektyvas džiaugiasi moksleivių apsilankymu ir tikisi pravesti dar ne vieną ekskursiją žingeidiems moksleiviams.

Updated : 2018-01-26

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form