Company news

To homepage > Company news > Navigacijos sezonas valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose 2018 metais
Navigacijos sezonas valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose 2018 metais

2018 metais VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas, eksploatuos 429,7 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių, iš bendro 822 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių.

Eksploatuojami vidaus vandenų keliai – tai keliai, kurių laivakeliai navigacijos metu yra paženklinti navigacijos ženklais arba jie pažymėti locmano žemėlapiuose ir yra prižiūrimi vidaus vandenų kelio valdytojo.

2018 metais, išanalizavus paskutinių metų patirtį, buvo prieita išvados, kad tikslinga navigacijos trukmę atskiruose vandens kelių ruožuose diferencijuoti, taip pat nustatyti skirtingą navigacijos pradžią ir pabaigą, atsižvelgiant į vandens transporto naudotojų poreikius, kuriuos didžiąja dalimi lemia hidrometeorologinės sąlygos.

2018 metais svarbiausiuose eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose (Nemuno upėje nuo Kauno iki Atmatos žiočių, Kuršių mariose nuo Atmatos žiočių iki Nidos ir Klaipėdos, taip pat valstybės sienos, kurie yra ir tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliai, Kauno mariose nuo Kauno hidroelektrinės iki Birštono, Nemuno upėje nuo Druskininkų iki Liškiavos, Neries upėje Vilniaus mieste, Mituvos kanale navigacijos pradžia planuojama balandžio 16 d., pabaiga – spalio 31 d., išlaikant 199 parų navigacijos trukmę. Kituose eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose navigaciją planuojama pradėti balandžio 23 d., o baigti spalio 14 d., išlaikant 175 parų navigacijos trukmę. Tai – Nemuno upė nuo Žemaitkiemio (Prienų r. sav.) iki Birštono, Neries upės žiotyse Kauno mieste, Nevėžio upėje 10 km atstumu nuo žiočių (tai yra 5 km daugiau negu 2017 metais), Minijos upėje iki Lankupių, Karaliaus Vilhelmo kanale iki Drevernos ir Drevernos upėje nuo šio kanalo iki Drevernos prieplaukos.

Navigacijos sezono metu eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių laivakeliai bus ženklinami navigacijos ženklais (šviečiančiais arba nešviečiančiais), vykdomi seklumų šalinimo, bunų remonto, hidrografiniai ir kiti laivybos sąlygoms užtikrinti reikalingi darbai. Tam tikslui bus naudojami VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos laivai, žemsiurbės, plaukiojantis kranas, baržos ir kitos priemonės. Šviečiančiais navigacijos ženklais ženklinamas laivakelis Kuršių mariose nuo Atmatos žiočių iki Klaipėdos, Nidos ir valstybės sienos, Nemuno upės ruože nuo Atmatos žiočių iki Smalininkų (Lietuvos Respublikos pusėje), nuo Kauno iki Kulautuvos ir Kauno mariose nuo Kauno hidroelekrinės iki Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės.

Pažymėtina, kad 100 km Nemuno upės ruožas nuo Smalininkų iki Rusnės yra pasienyje su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, todėl prieš įplaukiant į šį ruožą būtina nustatyta tvarka iš anksto gauti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos leidimus.

Pateikiamas preliminarus 2018 metais planuojamų  eksploatuoti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas (pridedama).

Norintiems detaliau susipažinti su eksploatuojamais vidaus vandenų keliais, situacija juose navigacijos sezono metu, prašome stebėti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojo VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos tinklalapyje vvkd@vvkd.lt skelbiamą informaciją.

Updated : 2018-04-10

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form