Versija spausdinimui

Laivų technikos priežiūros bazės Konstruktorius – technologas Vadim Lucik

Į pradžią > Kontaktai > Laivų technikos priežiūros bazės Konstruktorius – technologas Vadim Lucik

Konstruktorius-technologas

Vadim Lucik

Telefonas: (8 698) 92498
El. paštas: vadim.lucik@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

Priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį techninį inžinieriaus išsimokslinimą, ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį laivų remonto ar statybos, laivų projektavimo pareigose, susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir užsienio laivų statybos bei remonto patirtimi, savarankiškas, organizuotas, energingas, dirbantis kompiuteriu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas

 1. įformina užsakymus remonto medžiagoms, mechanizmams, įrenginiams, numato jų pateikimo grafikus ir kontroliuoja jų pristatymą;
 2. kontroliuoja gaunamų materialinių vertybių įforminimą ir kokybę;
 3. kontroliuoja atliekamų darbų kokybę, vykdo kontrolinius matavimus, seka, kad darbai būtų vykdomi pagal projektą, sąmatą, valstybinius standartus, techninius laivų remonto ir statybos bei Upių Registro reikalavimus;
 4. kontroliuoja, ar medžiagos, gaminiai, kuras ir tepalai naudojami pagal paskirtį ir patvirtintas normas;
 5. organizuoja brigadas, kuriuose dirbtų kvalifikuoti darbuotojai;
 6. įvertina atliktus darbus;
 7. savalaikiai atlieka jam pavestas užduotis, kad nebūtų darbo laiko prastovų;
 8. kontroliuoja subrangovų darbą, dalyvauja priimant jų atliktus darbus, jų kokybę ir atlikimo terminus;
 9. kontroliuoja laivų ir kitų techninių priemonių remonto ir statybos darbus, laikantis planinės sąmatinės ir projektinės dokumentacijos;
 10. vykdo laivų ir kitų techninių priemonių remonto taisyklių reikalavimus, Upių Registro reikalavimus bei Susisiekimo ministerijos patvirtintus reikalavimus laivų remontui ir statyboms;
 11. užtikrina saugų darbą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas laivų technikos priežiūros bazėje;
 12. leidžia Vyriausybės įgaliotų institucijų, atliekančių laivų remonto ir statybos priežiūrą, asmenims netrukdomiems vykdyti su jų pareigomis susijusį darbą ir pateiki visus reikiamus dokumentus;
 13. sustabdo darbus ir praneša įmonės vadovybei apie avarijos grėsmę;
 14. dalyvauja rengiant darbuotojų pareiginius nuostatus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas;
 15. teikia pasiūlymus skatinti ar taikyti drausminio poveikio priemones darbuotojų atžvilgiu;
 16. atlieka kitas su savo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa