Versija spausdinimui

Uostų tarnybos Ryšių technikas Valentinas Vosylius

Į pradžią > Kontaktai > Uostų tarnybos Ryšių technikas Valentinas Vosylius

Ryšių technikas

Valentinas Vosylius

Telefonas: (8 37) 26 12 78
El. paštas: valentinas.vosylius@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turi būti susipažinęs su jo pareigas reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutu, kitais jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 2. turi išmanyti ryšių aparatūros ir mechanizmų eksploatavimo taisykles ir tvarką;
 3. turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą radijo arba elektronikos srityje.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. remontuoti ir prižiūrėti ryšio įrangą;
 2. darbo metu laikytis darbų saugos reikalavimų;
 3. mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems;
 4. laikytis ryšių aparatūros ir mechanizmų eksploatavimo instrukcijų reikalavimų ir dirbti tik su techniškai tvarkingais įrankiais bei įrenginiais;
 5. naudoti asmeninės ir kolektyvinės saugos darbe priemones;
 6. pranešti Uostų tarnybos viršininkui-uosto kapitonui apie žmonių saugai ir sveikatai kylantį pavojų;
 7. saugoti ir taupyti įmonės turtą bei naudoti jį tik pagal paskirtį;
 8. atlikti kitas su savo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa