Versija spausdinimui

Hidrografijos skyriaus Specialistas Mantas Grabauskas

Į pradžią > Kontaktai > Hidrografijos skyriaus Specialistas Mantas Grabauskas

Specialistas

Mantas Grabauskas

Telefonas: (8 37) 32 83 44
El. paštas: mantas.grabauskas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti hidrotechniko, statybos inžinerijos, geodezininko, žemėtvarkininko specialybę;
 2. turėti gamybinio darbo patirties pagal įgyta specialybę;
 3. būti susipažinusiam su skyriaus veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, patvirtintomis taisyklėmis ir normomis;
 4. mokėti dirbti su šiuolaikine navigacine įranga (GPS) ir geodeziniais instrumentais bei gylių matavimo įranga;
 5. mokėti dirbti su AutoCad programine įranga;
 6. mokėti sudarinėti skaitmenines ir analogines batimetrines ir topografines nuotraukas;
 7. privalumas: hidrografinių/geodezinių darbų patirtis, laivavedžio diplomas, mažųjų laivų ir valčių vairavimo pažymėjimas.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. laiku ir kokybiškai atlieka skyriaus viršininko pavestus darbus;
 2. ruošia eksploatacines batimetrines nuotraukas;
 3. sudaro locmaninius žemėlapius iš batimetrinių matavimo duomenų;
 4. dalyvauja Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimo darbuose;
 5. domisi ir įsisavina naujus darbo metodus, matavimo prietaisus ir programinę įrangą;
 6. apdoroja ilgamečius vandens lygių kitimų duomenis vidaus vandens keliuose;
 7. ruošia vandens lygių svyravimo ir ledo reiškinių grafikus;
 8. sudaro vandens lygių ir gylių priklausomybės grafikus;
 9. kaupia informaciją ir ruošia ataskaitas apie mėnesinius mažiausius ir didžiausius vandens gylius ir lygius;
 10. sudaro Kauno HE vandens lygių svyravimo lenteles;
 11. ruošia metinių eksploatacinių planų žurnalus;
 12. sudaro minimalių ir maksimalių vandens gylių lenteles;
 13. ruošia metinę skyriaus ataskaitą;
 14. palaiko darbo drausmę darbo metu;
 15. organizuoja ir kontroliuoja racionalų transporto, prietaisų ir darbo laiko panaudojimą;
 16. atlieka kitas su savo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa