Versija spausdinimui

Vairuotojas – ekspeditorius Saulius Barzda

Į pradžią > Kontaktai > Vairuotojas – ekspeditorius Saulius Barzda

Vairuotojas – ekspeditorius

Saulius Barzda

Telefonas: (8 698) 10494

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

Vairuotoju-ekspeditoriumi dirbti priimamas asmuo, turintis vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B, C, D kategorijos transporto priemonę, kvalifikacinį pažymėjimą pavojingų krovinių vežimui, vadybinio darbo pagrindus, susipažinęs su gabenamų krovinių nomenklatūra, galintis atlikti buhalterinės apskaitos veiksmus,  turintis medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja ir vykdo įmonės materialinį-techninį tiekimą ir savalaikiai pateikia reikiamas ataskaitas;
 2. vykdo medžiagų, atsarginių dalių pirkimą žemiausiomis rinkos kainomis vadovaudamasis įmonės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklėmis ir pateikia pirktiems gaminiams sertifikatus ir technologiją jų panaudojimui;
 3. atvežęs žaliavas, detales į sandėlį, jas iškrauna ir priduoda sandėlininkui;
 4. vykdo metalo laužo, buitinių statybinių atliekų, šiukšlių išvežimą ir pridavimą į supirkimo ir priėmimo punktus, įformina dokumentus;
 5. tiesiogiai su Laivų technikos priežiūros bazės viršininku, kitų įmonės struktūrinių padalinių viršininkais rūpinasi, kad būtų laiku pateiktos reikiamos medžiagos ir įrengimai laivams ir Laivų technikos priežiūros bazei;
 6. prieš išvykimą į reisą, atlieka visus automobilio techninio aptarnavimo darbus, gauna kelionės ir krovinio dokumentus bei užduotį;
 7. nuolat stebi automobilio prietaisų, kontroliuojančių variklio darbą (ampermetro, alyvos slėgio rodiklio, stabdžių pneumatinės pavaros, oro slėgio manometro) parodymus, kaip dirba visi transmisijos agregatai, mazgai, važiuoklė, tikrina padangas;
 8. nuolat prižiūri automobilio techninę būklę, laiku šalina gedimus, atlieka techninį aptarnavimą, nustatytu laiku paruošia ir pristato jį techninei apžiūrai;
 9. tikrina, ar krovinys teisingai ir patikimai išdėstytas, stabiliai padėtas ir pritvirtintas, supakuotas bei suštabeliuotas, ar krovinio kiekis atitinka lydimųjų dokumentų (važtaraščių, sąskaitų-faktūrų ir kt.) duomenis, ar krovinys patikimai užplombuotas;
 10. veda degalų, tepalų, ridos ir kitų eksploatacinių medžiagų apskaitą priskirtam automobiliui;
 11. taupo degalus ir tepalus, nepakenkiant automobilio techninei būklei;
 12. priima pakrovimui prekes ar produktus tik su lydimaisiais dokumentais, prieš priimdamas patikrina prekių kokybę;
 13. jeigu krovinys nepristatomas užsakovams arba automobilis prastovi, vairuotojas ekspeditorius kelionės lape įrašo atitinkamą pastabą ir praneša apie tai darbų vadovui;
 14. praneša darbų vadovui priežastis, dėl kurių dėl kurių jis buvo priverstas sugrįžti į įmonę anksčiau ar vėliau nurodyto laiko, imasi visų galimų krovinio apsaugos priemonių;
 15. įvykus nelaimei, avarijai, užpuolimui, nedelsiant kviečia policiją ir greitąją medicinos pagalbą, jei įmanoma, suteikia pagalbą pats arba pasitelkus kitus, ir praneša apie tai darbų vadovui;
 16. pasibaigus darbui, pilnai užpildo kelionės lapą ir su prekių transportavimo dokumentais pateikia Buhalterijai;
 17. baigus darbą, atlieka visas automobilio kasdieninio techninio aptarnavimo procedūras;
 18. radęs gedimą, parašo automobilio remonto užsakymą ir perduoda jį Laivų technikos priežiūros bazės viršininkui;
 19. tinkamai veda apskaitos, kuro nurašymo dokumentus, pildo kelionės lapus;
 20. atlieka kitas su savo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa