Versija spausdinimui

Hidrografijos skyriaus Viršininkas Robertas Dortortas

Į pradžią > Kontaktai > Hidrografijos skyriaus Viršininkas Robertas Dortortas

Viršininkas

Robertas Dortortas

Telefonas: (8 687) 27562
El. paštas: asta.matonyte@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį jūrinį/upinį hidrotechninį, geodezinį inžinerinį arba jam prilygintą išsimokslinimą;
 2. mokėti dvi užsienio kalbas;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu;
 4. būti susipažinęs su skyriaus veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis ir normomis;
 5. būti susipažinęs su šiuolaikine navigacine ir geodezine įranga;
 6. mokėti sudarinėti skaitmenines ir analogines batimetrines ir topografines nuotraukas;
 7. privalumai: hidrografinių/geodezinių darbų užsienyje patirtis ir/ar studijos užsienyje, laivavedžio diplomas, mažųjų laivų ir valčių vairavimo pažymėjimas.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. teikia skyriaus darbuotojams gamybines užduotis, nurodant jų atlikimo terminus ir eiliškumą;
 2. nustato darbų atlikimo terminus, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, turimus prietaisus ir įrengimus, darbų sudėtingumą;
 3. sudaro darbuotojams saugias ir patogias darbo sąlygas;
 4. dalyvauja įmonės vidaus gamybiniuose pasitarimuose;
 5. ruošia skyriaus veiklos strategiją (trumpalaikę, vidutinę ir ilgalaikę);
 6. numato skyriaus darbuotojams reikalingas tobulinimosi kryptis, kelia jų kvalifikaciją;
 7. teikia pasiūlymus dėl darbų kokybės ir techninio lygio gerinimo;
 8. reikalauja kokybiškai atlikti darbuotojams pavestus darbus;
 9. reikalauja iš darbuotojų, atliekant darbus, vadovautis norminiais aktais ir vadovybės reikalavimais;
 10. derina sudarytą techninę medžiagą su užsakovu ir eksploatuojančiomis organizacijomis;
 11. palaiko darbo drausmę darbo metu;
 12. organizuoja ir kontroliuoja racionalų transporto, prietaisų ir darbo laiko panaudojimą;
 13. teikia suinteresuotoms Lietuvos Respublikos ministerijoms, organizacijoms ir kitiems vartotojams reikalingą medžiagą;
 14. kartu su kitomis žinybomis planuoja ir vykdo automatinių vandens lygių matavimo postų kūrimą;
 15. bendradarbiauja su institucijomis, organizacijomis ir įmonėmis, galinčiomis įtakoti vandenų lygius valstybinės reikšmės vidaus vandenyse;
 16. vykdo kitas su pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa