Versija spausdinimui

Hidrografijos skyriaus vyresnysis specialistas Vilhelmas Užkurys

Į pradžią > Kontaktai > Hidrografijos skyriaus vyresnysis specialistas Vilhelmas Užkurys

Vyresnysis specialistas

Vilhelmas Užkurys
El. paštas: vilhelmas.uzkurys@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį hidrotechninį, statybinį, geodezinį inžinerinį išsimokslinimą;
 2. turėti gamybinio darbo patirties;
 3. būti susipažinusiam su skyriaus veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis ir normomis;
 4. mokėti dirbti su šiuolaikine navigacine įranga ir geodeziniais prietaisais;
 5. mokėti sudarinėti skaitmenines ir analogines batimetrines ir topografines nuotraukas;
 6. privalumas: hidrografinių/geodezinių darbų patirtis, magistratūros studijos ar studijos užsienyje, programavimas, laivavedžio diplomas, mažųjų laivų ir valčių vairavimo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, užsienio kalbų mokėjimas.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. ruošia mėnesines gamybines ataskaitas;
 2. ruošia locmaninius ir eksploatacinius planus, atlieka Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo batimetrinius matavimus;
 3. domisi ir įsisavina naujus darbo metodus, matavimo prietaisus ir programinę įrangą;
 4. laiku pateikia atsiskaitomą techninę dokumentaciją;
 5. kartu su kitomis žinybomis planuoja ir vykdo automatinių vandens lygių matavimo postų kūrimą;
 6. apdoroja ilgamečius vandens lygių kitimų duomenis laivybai tinkamuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse;
 7. ruošia vandens lygių svyravimo ir ledo reiškinių grafikus;
 8. sudaro vandens lygių ir gylių priklausomybės grafikus;
 9. kaupia informaciją ir ruošia ataskaitas apie mėnesinius mažiausius ir didžiausius vandens gylius ir lygius;
 10. sudaro Kauno HE vandens lygių svyravimo lenteles;
 11. paruošia metinių eksploatacinių planų žurnalus;
 12. sudaro minimalių ir maksimalių vandens gylių lenteles;
 13. vykdo kitas funkcijas, susijusias su einamomis pareigomis;
 14. vykdo kitus teisėtus įmonės vadovybės nurodymus.
Atnaujinta : 2017-06-15

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?