Versija spausdinimui

Laivų technikos priežiūros bazės Vyriausiasis energetikas Albertas Katauskis

Į pradžią > Kontaktai > Laivų technikos priežiūros bazės Vyriausiasis energetikas Albertas Katauskis

Vyriausiasis energetikas

Albertas Katauskis

Telefonas: (8 698) 01644
El. paštas: albertas.katauskis@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį panašiose pareigose;
 3. išmanyti laivų ir kitų Įmonės objektų elektros įrengimus, jų sandarą ir veikimo principus;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja laivų ir kitų objektų: administracinio pastato, Laivų technikos priežiūros bazės, Uostadvario, Kalnėnų, Raudonės, Nidos keleivinės prieplaukos, Kauno marių keleivinės prieplaukos bei kitų įmonės objektų elektros ūkio techninei eksploatacijai ir remontui;
 2. kontroliuoja, kaip laivų ir kitų plaukiojančių įrenginių bei kitus mechanizmus aptarnaujantis personalas vadovaujasi elektros ūkio techninės eksploatacijos taisyklėmis;
 3. rūpinasi techninėmis ir organizacinėmis elektros saugos priemonėmis;
 4. nustatytu laiku sudaro visų įmonės padalinių elektros energijos ir vandens suvartojimo ataskaitas ir pateikia energijos ir vandens tiekimo įmonėms;
 5. nustatytu laiku sudaro plaukiojančių objektų kuro ir alyvų suvartojimo ataskaitą ir pateikia VMI;
 6. kontroliuoja Laivų technikos priežiūros bazėje šildymo sistemos ir ventiliacinės sistemos funkcionavimą;
 7. kontroliuoja Laivų technikos priežiūros bazėje vandens tiekimą ir kanalizavimą, žiemos sezono metu šildymo sistemos funkcionavimą;
 8. įmonės padaliniuose, esant būtinybei arba pagal užsakymą ar vadovų nurodymą, pajungia ir atjungia nuo elektros tinklo įvairius įrenginius, laivus ir kitus objektus;
 9. kontroliuoja ir vykdo visuose įmonės objektuose bei laivuose elektros įrenginių remontą ir aptarnavimą;
 10. kontroliuoja ir vykdo įmonės elektros saugos priemonių savalaikį patikrinimą;
 11. įmonės objektuose ir laivuose organizuoja savalaikį elektros įrenginių varžų matavimą ir atitinkamų dokumentų išrašymą;
 12. racionaliai ir taupiai naudoja medžiagas, žaliavas ir atsargines detales;
 13. kontroliuoja laivų, kitų objektų ir mechanizmų elektros ūkio techninės dokumentacijos vedimą;
 14. dalyvauja sudarant laivų ir kitų objektų elektros įrangos profilaktinių remontų grafikus;
 15. prieš pastatant laivą remontui, patikrina mechaniko sudarytus elektros įrangos remonto žiniaraščius;
 16. vykdant laivų ir kitų objektų remontą, kontroliuoja elektros įrangos remonto eigą, jo kokybę ir terminus;
 17. vykdo įmonės kėlimo įrenginių priežiūrą;
 18. instruktuoja Laivų technikos priežiūros bazės darbuotojus apie elektros saugą;
 19. įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, organizuoja nukentėjusiam pirmosios medicininės pagalbos suteikimą, nedelsiant apie tai praneša Laivų technikos priežiūros bazės viršininkui, darbų saugos specialistui;
 20. vykdo kitas, tiesiogiai su jo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa