Įmonės naujienos

Į pradžią > Įmonės naujienos > VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (kodas 132090925) viešojo konkurso būdu išnuomoja:
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (kodas 132090925) viešojo konkurso būdu išnuomoja:

Vadovaujantis valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229 redakcija), 32 punktu, kadangi valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešajame nuomos konkurse, paskelbtame 2018 m. birželio 2 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos internetinėje svetainėje www.vvkd.lt, neužsiregistravo ir pasiūlymo nepateikė nė vienas dalyvis, valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešasis nuomos konkursas dėl keleivinio laivo „Tolstojus“ pripažintas neįvykusiu.

Keleivinį laivą „Tolstojus“ (toliau – Laivas) (registro Nr. VK-139, pastatytas 1950 m.), naudojimo paskirtis – keleivių vežimas vidaus vandenų keliais.

Laivo pradinis nuompinigių dydis – 533,96 EUR su PVM per mėnesį, nuomos trukmė – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2018 m. spalio 31 d.

Nuomojamą turtą galima apžiūrėti š. m. birželio 8 ir 11 d. nuo 13.00 iki 16.00 val. adresu Raudondvario pl. 113, Kaunas. Asmuo kontaktams: D. Balevičius, (8 645) 50897, el.p. dainius.balevičius@vvkd.lt.

Konkurso dalyvio pradinis įnašas (533,96 EUR su PVM) turi būti sumokėtas į VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 834010042501052514, Luminor Bank AB, banko kodas 40100, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524, nuostatas (teikiami dokumentai nurodyti šio aprašo 16 p.).

Konkurso dalyviai registruojami ir paraiškos užklijuotame voke teikiamos iki š. m. birželio 15 d. 9.00 val. adresu VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl. 113, LT-47186 Kaunas, 206 kab., I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val. Informacija teikiama tel. (8 673) 51096. Ant voko turi būti nuoroda „Turto nuomos konkursui – keleivinis laivas „Tolstojus“.

Komisijos posėdis įvyks adresu: Raudondvario pl. 113, Kaunas, II aukšte 206 kab., 2018 m. birželio 15 d. 9.00 val.

Konkurso laimėtojas įsipareigoja turtą naudoti tik pagal paskirtį; nuompinigius mokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai nedarbo diena, iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą; nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių, mokėti 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Papildoma informacija pateikiama VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos interneto svetainėje www.vvkd.lt; tel. (8 673) 51096. Konkurso sąlygas rasite čia.

Atnaujinta : 2018-06-18

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa