Įmonės naujienos

Į pradžią > Įmonės naujienos > VĮ Vidaus vandens kelių direkcija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto pakartotinį viešą aukcioną.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto pakartotinį viešą aukcioną.

2018 m. spalio 16 d. 10 val. įvykus viešajam aukcionui, kurio metu neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame viešame aukcione, kuris vyks 2018 m. spalio 19 d. 10 val.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija skelbia pakartotiną viešą aukcioną, kurio metu bus parduodama:

1 lentelė. Vidaus vandens transporto priemonių sąrašas.

  Eil. Nr. Turto pavadinimas Įvedimo į eksploata-ciją metai Matmenys

(ilgis/ plotis/ aukštis/ grimzlė, m)

Techninė būklė Pradinė pardavimo kaina, EUR be PVM Minimalus kainos kėlimo intervalas, EUR
1. Motorlaivis „Vandenis“ 1953 19,1 / 4 /  3,75 Susidėvėjęs, nesandarus, nesukomplektuotas, iškeltas į krantą. 3000,00 200
2. Motorlaivis „Žuvėdra“ 1952 19,1 / 4 /  3,75 Susidėvėjęs, nesandarus, nesukomplektuotas, iškeltas į krantą. 3000,00 200
3. Motorlaivis „Kuršis“ 1981 17,6 / 3,85 / 3,6 / 0,86 Susidėvėjęs, nesandarus, nesukomplektuotas, iškeltas į krantą. 3000,00 250

2 lentelė. Ilgalaikio parduodamo turto sąrašas.

  Eil. Nr. Turto pavadinimas Techninė būklė Pradinė pardavimo kaina, EUR be PVM Minimalus kainos kėlimo intervalas, EUR
4. Kompresorius Astra V 32 E Veikiantis. 900,00 100
5. Plaukiojantis gruntolaidis (10 vnt. pontonų ir 2 vnt. pontonų aikštelių) Susidėvėjęs, nesandarus, iškeltas į krantą. 5000,00 200

Kontaktinis asmuo – Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybos viršininkas Aurelijus Rimas, mob. (8 657) 62251, el.p. aurelijus.rimas@vvkd.lt, Raudondvario pl. 113, Kaunas.

Tretieji asmenys teisių į parduodamą turtą neturi.

Pakartotinis viešas aukcionas vyks 2018 m. spalio 19 d. 10 val. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje, posėdžių salėje II aukšte, adresu Raudondvario pl. 113, Kaune.

Aukcionui dalyviai registruojami 2018 m. spalio 19 d. nuo 9 val. iki 9 val. 45 min. Registracija vyks aukciono vietoje, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir dokumentą, patvirtinantį, kad įsigytas dalyvio bilietas (sumokėtas garantinis įnašas), kurio kaina – 300 Eur. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip avansinis mokestis. Aukciono metu prekių neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į šio aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione nupirktą turtą nustatytais terminais.

Juridinių asmenų atstovai, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo turėti juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo patvirtintą kopiją, įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione ir asmens dokumentą. Fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvio mokestis ir atsiskaitymas už nupirktą turtą mokamas tik bankiniu pavedimu į VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos sąskaitą Nr. LT 83 4010 0425 0105 2514, AB Luminor bankas. Mokėjimo pavedime nurodyti: „aukciono dalyvio bilietas“ arba „atsiskaitymas už nupirktą turtą“.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pateikimo aukciono laimėtojui dienos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Bendrais klausimais teirautis tel. (8 657) 62251. Aukciono taisyklės skelbiamos čia

Atnaujinta : 2018-10-17

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa