Įmonės naujienos

Į pradžią > Įmonės naujienos > VĮ Vidaus vandens kelių direkcija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto pakartotinį viešą aukcioną
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto pakartotinį viešą aukcioną

2019 m. sausio 11 d. 10 val. įvykus viešajam aukcionui, kurio metu neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame viešame aukcione.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija skelbia pakartotinį ilgalaikio turto viešą aukcioną, kuris vyks 2019 m. sausio 16 d. 10 val. ir kurio metu bus parduodama:

1 lentelė. Ilgalaikio parduodamo turto sąrašas.

  Eil. Nr. Turto pavadinimas Įvedimo į eksploataciją metai Techninė būklė Pradinė pardavimo kaina, EUR be PVM Minimalus kainos kėlimo intervalas, EUR
1. Povandeninis suvirinimo aparatas 2006 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs, sugedęs 340,00 10
2. Plačiavikšris buldozeris YPB – 10M.01 2006 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs, sugedęs 3000,00 100
3. Geodezinis prietaisas GPS-9 1997 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs, sugedęs 6,25 1
4. Geodezinis prietaisas GPS-9 1997 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs, sugedęs 6,25 1
5. Menzula su kipregeliu

KN-00

1984 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusi, sugedusi 11,25 1
6. Plūduriuojantis nuotekų valymo įrenginys 2002 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs, sugedęs 800,00 50
7. Krūmapjovė „Stihles“ 300 1998 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusi, sugedusi 6,25 1
8. Narų įrangos komplektas Viking HD 2008 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs 300,00 20
9. Povandeninė suvirinimo įranga 2006 Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusi, sugedusi 25,00 1

Kontaktinis asmuo – laivybos direktorius, Aurelijus Rimas, mob. (8 657) 62251, el.p. aurelijus.rimas@vvkd.lt, Raudondvario pl. 113, Kaunas.

Tretieji asmenys teisių į parduodamą turtą neturi.

Aukcionas vyks 2019 m. sausio 16 d. 10 val. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje, posėdžių salėje II aukšte, adresu Raudondvario pl. 113, Kaune. Aukcione neparduotas turtas bus parduodamas pakartotinuose aukcionuose, kurie vyks 2019 m. sausio 21, 25 d. 10 val.

Aukcionui dalyviai registruojami atitinkamą aukciono dieną nuo 9 val. iki 9 val. 45 min. Registracija vyks aukciono vietoje, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir dokumentą, patvirtinantį, kad įsigytas dalyvio bilietas (sumokėtas garantinis įnašas), kurio kaina – 300 Eur. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Parduodamo turto aukciono laimėtoju pripažinto aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas užskaitomas kaip avansinis mokestis. Aukciono metu prekių neįsigijusio aukciono dalyvio sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas dalyvio prašymu į jo nurodytą sąskaitą. Garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione nupirktą turtą nustatytais terminais.

Juridinių asmenų atstovai, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo turėti juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo patvirtintą kopiją, įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione ir asmens dokumentą. Fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvio mokestis ir atsiskaitymas už nupirktą turtą mokamas tik bankiniu pavedimu į VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos sąskaitą Nr. LT 83 4010 0425 0105 2514, AB Luminor bankas. Mokėjimo pavedime nurodyti: „aukciono dalyvio bilietas“ arba „atsiskaitymas už nupirktą turtą“.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pateikimo aukciono laimėtojui dienos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Bendrais klausimais teirautis tel. (8 657) 62251. Aukciono taisyklės skelbiamos čia

Atnaujinta : 2019-01-11

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa