Company news

To homepage > Company news > Atliktos ekspertizės ir tyrimai patvirtino, kad bunų statybai Nemune naudojamas dolomito akmuo
Atliktos ekspertizės ir tyrimai patvirtino, kad bunų statybai Nemune naudojamas dolomito akmuo

Atliktos ekspertizės ir tyrimai patvirtino, kad bunų statybai Nemune naudojamas dolomito akmuo

2021-07-28, Kaunas

Atsižvelgiant į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją apie tai, kad bunų statyboms rangovas – UAB „Tilsta“ naudoja medžiagas, neatitinkančias nurodytas pirkimo dokumentus, LR Susisiekimo ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos paskirti atstovai, taip pat rangovo atstovas, statybos techninis prižiūrėtojas ir techninio projekto vykdymo prižiūrėtojas dalyvavo paimant medžiagų pavyzdžius nuo statomų bunų, kurie buvo pristatyti į KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centrą, nustatyti, kokia medžiaga naudojama bunų statybai. Atlikus analizę nustatyta, kad uolienos yra sudarytos iš dolomito akmens.

Iš viso buvo atlikti trys medžiagų pavyzdžių tyrimai skirtingose laboratorijose: Lietuvos geologijos tarnybos ir KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro. Gauti Lietuvos geologijos tarnybos ir Kauno technologijos universiteto tyrimų centro rezultatai, kurie įrodo, jog bunų statyboms naudojamos medžiagos atitinka techninio projekto reikalavimus. Pažymėtina, kad pirkimo dokumentuose buvo nurodytos šios medžiagos: viršutiniam bunos tvirtinimo sluoksniui – „natūralus gludintas ir /ar skaldytas vandens netirpdomas akmuo“. Statybai naudojamas tik granito akmuo. Dėl viduriniojo bunos sluoksnio įrengimo – pirkimo dokumentuose nurodytas „gargždo (natūralaus akmens) mišinys“.  Būtent šiam sluoksniui įrengti rangovas naudoja dolomito akmenį, kuris pagal savo granuliometrinę sudėtį (taip klasifikuojamos uolienos) yra gargždas. Taigi – naudojamas dolomito akmuo yra ta medžiaga, kuri atitinka tiek pirkimo dokumentų techninę specifikaciją, tiek ir techniniame projekte nurodytą bunos viduriniam sluoksniui įrengti medžiagos techninę specifikaciją.

Vidaus vandens kelių direkcija užtikrina, kad įgyvendinant “TEN-T kelio E-41 modernizavimas” projektą, susitarimo dėl medžiagų pakeitimų nebuvo ir jie neplanuojami, numatytiems sprendiniams pritarta, statybos leidimai gauti. Rangovą kontroliuojančios institucijos atstovas, statybos techninis prižiūrėtojas E. Šiuparis taip pat tvirtina: “Bunų statyboms darbams atlikti UAB “Tilsta” (Rangovas) vadovaujasi Techniniu projektu ir darbo projektu. Rangovas laikosi projekte numatytų sprendinių ir medžiagų reikalavimų, yra pateikęs medžiagų deklaracijas. Tokią poziciją patvirtino ir projekto vykdymo priežiūrą atliekančios UAB „Sweco Lietuva“ atstovas, techninio projekto rengėjas – Darius Novikas.

Įgyvendinus “TEN-T kelio E-41 modernizavimas” projektą bus sudarytos palankios sąlygos vykdyti krovininę, keleivinę ir pramoginę laivybą Nemunu nuo Kauno iki Kuršių marių visu navigacijos laikotarpiu. Tai esminis lūžis gerinant laivybos sąlygas Nemuno upe, įskaitant ir sausmečio laikotarpį. Didelis darbas jau įvykdytas, rengiant projektą, užtikrinant finansavimą, įvykdant viešojo pirkimo procedūras. Vykdant viešojo pirkimo procedūras buvo laikomasi Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų atskirti projektavimo ir rangos darbus. Dėl įvykusio pirkimo pastabų nebuvo.

Updated : 2021-08-11

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form