Įmonės naujienos

Į pradžią > Įmonės naujienos > Interesų deklaravimas
Interesų deklaravimas

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijai (toliau – Direkcija) ypatingai svarbu savo strateginių tikslų siekti skaidriai, valdant visas tikėtinas rizikas bei užtikrinant darbuotojų gebėjimus ir žinias korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo srityse.

Direkcijos antikorupcijos ir prevencijos specialistas nuolat gilina žinias viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, dalyvauja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos viešosiose konsultacijose apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, Privačių interesų registro (PINREG) funkcionalumą, konsultuoja Direkcijos darbuotojus dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo nuo sprendimų priėmimo esant galimam interesų konfliktui.

Direkcijos atstovai dalyvauja ir kituose renginiuose, skirtuose skaidriam procesų valdymui įstaigose: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuotose Skaidrumo popietėse, iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizuotoje nuotolinėje diskusijoje „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“ (toliau – Diskusija). Diskusijoje įvairios institucijos dalijosi gerąja patirtimi viešųjų ir privačių interesų derinime: Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Lietuvos transporto saugos administracija, VĮ „Registrų centras“ ir kitos. Esminė Diskusijos žinutė – tai, kad darbuotojas turi privačių interesų yra visiškai priimtina ir suprantama situacija, lojalus ir sąžiningas darbuotojas niekada nepamirš savo pareigos deklaruoti privačius interesus, kad būtų išvengta žala tiek darbdaviui, tiek pačiam darbuotojui.

Direkcijos darbuotojai edukuojami, kad viešųjų ir privačių interesų deklaravimas, skaidrūs procesai yra svarbūs aspektai siekiant tinkamai vykdyti Direkcijai pavestas funkcijas.

Atnaujinta : 2021-08-11

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa