Įmonės naujienos

Lobizmas

Direkcijos darbuotojai supažindinti su Lobistinės veiklos įstatymo (toliau – LVĮ) nuostatomis, kuriuo siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai, o kartu ir užtikrinti skaidrius teisėkūros procesus.

Esminiai skirtumai tarp senojo ir naujojo lobistinės veiklos reglamentavimo:

  • Deklaruoti vykdytą lobistinę veiklą turi ne tik lobistai, bet ir asmenys, kurie patyrė lobistinę įtaką (t. y., asmeniškai iš lobisto gavo pasiūlymą dėl konkrečių teisės akto nuostatų);
  • Registruotis lobistu gali ne tik fizinis, bet ir juridinis asmuo;
  • Asmenys, kuriems netaikomas LVĮ, bet kurie nori tapti įtakdariais teisėkūrai, vadovaudamiesi Teisėkūros pagrindų įstatymu, gali savanoriškai įsirašyti į darančių įtaką teisėkūrai asmenų sąrašą. Šiame sąraše įregistruotieji turi teisę gauti informaciją iš institucijų apie pastarųjų rengiamus teisės aktų projektus pagal prašyme nurodytas teisinio reguliavimo sritis.

Ko siekiama naujuoju lobistinės veiklos deklaravimu?

  • Didinti supratimą, kad: skaidri lobistinė veikla yra teigiamas ir skatintinas reiškinys, padedantis priimti geresnius sprendimus; o diskusija su lobistinę veiklą vykdančiais asmenimis – normali darbo dalis;
  • Siekiant skaidrumo, skatinti deklaruoti lobistinės veiklos atvejus kryžmiškai;
  • Pateikti visą informaciją apie konkrečią lobistinę veiklą vienoje platformoje (nepriklausomai nuo to, ar atskiros organizacijos tokią informaciją viešina savo tinklalapiuose);
  • Sudaryti galimybę lobistams parodyti konkrečius savo veiklos rezultatus.

Direkcijos darbuotojams pristatyta VTEK parengta skrajutė „5 žingsniai skaidraus lobizmo link“, kuri informatyviai ir paprastai supažindina su lobizmu. Kviečiame susipažinti! (skrajutė)

Atnaujinta : 2021-08-11

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa