Versija spausdinimui

Marveles koncesija

Į pradžią > Marveles koncesija

Dėl koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso rezultatų

Iki koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso (toliau – Koncesijos konkurso) sąlygose nustatyto paraiškų dalyvauti išankstinėje dalyvių atrankoje pateikimo termino – 2016 m. birželio 3d. paraiškų iš Koncesijos konkurso dalyvių nebuvo gauta, todėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ komisija koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti (toliau – Komisija) bendru sutarimu nutarė, kad Koncesijos konkursas laikomas neįvykusiu.

Koncesininko atrankos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso informacinė diena

2016 m. balandžio 15 d. Kaune vyko „Koncesininko atrankos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso“ informacinė diena, kurią surengė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija. Informacinė diena buvo skirta potencialiems investuotojams, besidomintiems viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektu „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“. Paraiškų dalyvauti Marvelės koncesijos konkurse laukiama iki 2016 m. birželio 3 d.

Pranešimus, parengtus Informacinei dienai,rasite čia.

Paskelbtas Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkursas

2016 m. kovo 14 d. Susisiekimo ministerija paskelbė koncesininko atrankos konkursą viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektui „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinti . Su konkurso laimėtoju numatoma pasirašyti 25 m. trukmės koncesijos sutartį, pagal kurią jis turės išplėsti Kauno mieste prie Nemuno naujai įrengtos Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūrą ir vykdyti šios prieplaukos valdytojo funkcijas. Tikimasi koncesijos sutartį pasirašyti 2017 m.

Konkurso dokumentus galima rasti čia.

Viešoji konsultacija dėl Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkurso

2015 m. kovo mėn. prasidėjo 7 savaites trukusi  Viešoji konsultacija dėl Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkurso. Viešosios konsultacijos tikslas – paskelbti informaciją apie projektą ir sužinoti rinkos dalyvių nuomonę apie koncesijos suteikimo konkurso sąlygas. Viešinami dokumentai – konkurso sąlygos ir reklaminė projekto brošiūra – buvo paskelbti lietuvių ir anglų kalbomis, kad su jais galėtų susipažinti tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojai. Siekiant geriau paskleisti informaciją, buvo išplatinta 14 spaudos pranešimų užsienio infrastruktūros projektų naujienų portaluose bei išsiųsta daugiau kaip 200 laiškų potencialiems investuotojams ir susijusioms institucijoms. Gavus ir įvertinus rinkos dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus rengiami galutiniai koncesijos konkurso dokumentai.

 Viešajai konsultacijai pateiktą Projekto brošiūrą rasite čia.

Priimtas LR Vyriausybės nutarimas dėl  viešojo ir privataus sektorių partnerytės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimo

LR Vyriausybės 2014.02.12 nutarimu Nr. 113  nutarta  įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerytės projektą „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas. Projekto tikslas – Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros ir krovininės laivybos Nemuno upėje plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir sumažinti aplinkos taršą., taip pat pasirašyti su privačiu subjektu , laimėjusiu koncesijos konkursą, partnerystės sutartį. Partnerystės projekto apimtis – Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros išvystymas, sukuriant infrastruktūrą ir teikiant baržų švartavimosi, krovinių krovimo ir sandėliavimo, sandėlių nuomos ir kitas paslaugas. Nustatytas partnerystės sutarties laikotarpis – iki 25 m., maksimali partnerystės projekto vertė – 294.699 tūkst. Lt be PVM.

Marvelės krovininės prieplaukos I-o etapo statyba

2013  m.  kovo 21  d.  buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis tarp Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcija ir VĮ Vidaus vandens kelių  direkcijos,  numatanti  projekto  „Naujos  Marvelės  krovininės  prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)“ finansavimą bei įgyvendinimo sąlygas.  Projektas dalinai finansuojamas ES lėšomis. Rangos darbus atliko generalinis rangovas UAB „Kamesta“, darbai baigti 2015 m. liepos mėn.  Įgyvendinus  I-ą statybos etapą, įrengta 120 m ilgio krantinė, apie 0.7 ha krovos ir sandėliavimo aikštelių,  inžineriniai (vandentiekio, nuotekų, elektros, apšvietimo) tinklai, privažiavimo bei vidaus keliai.

Daugiau informacijos apie I statybų etapą rasite čia.

Pirmoji vidaus vandenų transporto koncesija Lietuvoje suteikta 1919 m.

Pirmoji koncesija nepriklausomoje Lietuvoje vidaus vandenų laivybos srityje buvo suteikta dar 1919 m. Kaip rašoma Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento „Lietuvos Respublikos vandens transporto valdymo,  veiklos ir plėtros 1918-2008 metais metraštyje“ (sudarytojas Juozas Darulis, Klaipėda, 2009), Lietuvos laivininkystės bendrovė, įsteigta 1919 m. vasario 1 d., iškart kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl koncesijos vykdyti laivybą Nemuno upe tarp Kauno, Jurbarko ir Tilžės (Sovetsko) suteikimo. Bendrovė įsipareigojo savo lėšomis pastatyti prieplaukas ir sandėlius prekėms. Lietuvos Respublikos Vyriausybė su bendrove sudarė sutartį ir suteikė bendrovei koncesiją 8 metams vežti Lietuvos vandenyse laivais keleivius, krovinius ir gyvulius. Laivininkystės bendrovė įsipareigojo teikti nuolatines susisiekimo paslaugas Nemuno upe tarp Kauno ir Baltijos jūros, esant galimybei, ir kitomis upėmis bei mokėti valstybei 5-10 proc. mokesčių nuo būsimojo pelno. Jau nuo 1919 m. gegužės mėn. Nemunu plaukiojo 4 garlaiviai.

Atnaujinta : 2017-10-17

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa