Financial Statements (only in Lithuanian)

I ketvirtis:

Įmonės veiklos ataskaita

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Strateginio veiklos plano ataskaita

I pusmečio įmonės veiklos ataskaitų rinkinys

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

Strateginio veiklos plano ataskaita

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Kapitalo pokycių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

2014 m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

Balansas

Audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada