BLUE SUPPLY CHAINS

Projektas „Blue supply chains“

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą ir apima įvairius su uostais susijusius aspektus pagal trijų ramsčių metodą. Tai apima atsakymus į klausimus, kaip galima paremti ekologiškesnių uosto operacijų procesą (pvz., elektrifikuojant krovos įrangą), kaip galima plėsti alternatyvių degalų naudojimą (bunkeriavimo ir krovos strategija) ir kaip galima palaikyti aplinką tausojančias transporto grandines bei užtikrinti geresnį jų sujungimą (naudojant kombinuotąjį transportą).

Skirtas finansavimas: 4 499 641 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023-01-01 – 2025-12-31

 Projekto aprašymas:

Uostai yra labai svarbūs pasaulinei prekybai ir klestėjimui, tačiau kartu jie prisideda prie teršalų išmetimo dėl krovinių vežimo ir uosto veiklos. Uostai gali būti svarbus veiksnys siekiant Europos ir nacionalinių klimato tikslų, be to, ateityje jiems teks svarbus vaidmuo saugant ir toliau transportuojant alternatyvius degalus. Projektas „Blue Supply Chains” padeda uostų administracijoms ir uostų operatoriams įgyvendinti ilgalaikes priemones, kuriomis siekiama dekarbonizuoti uostus.

Projekte laikomasi įvairių metodų, kuriais remiamas anglies dioksido išmetimo mažinimas uostuose:

  1. Tolesnio krovos įrangos elektrifikavimo priemonių vertinimas ir bandomasis diegimas,
  2. Alternatyvių degalų tiekimo, tvarkymo ir saugojimo strategijos,
  3. Ekologiškesnių transporto grandinių skatinimas uosto gilumoje, daugiausia dėmesio skiriant kombinuotojo transporto plėtrai.

2023 m. sausio pabaigoje trejų metų projektas oficialiai pradėtas įgyvendinti Hamburge vykusiu partnerių susitikimu ir sudarytos pirmosios darbo grupės bandomosioms programoms ir demonstracinėms priemonėms įgyvendinti.