Paramos teikimas

Paramos teikimą reglamentuoja Bendrovės valdybos patvirtintos Paramos valdymo taisyklės.