Teisės aktai

Specialiojo įpareigojimo tikslas.

Programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymas.

AB Vidaus vandens kelių direkcija:

  1. teikia viešąsias paslaugas, tvarkant ir prižiūrint valstybinės reikšmės Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius (toliau-vandenų keliai).
  2. užtikrina vidaus vandenų kelių kiekybinius ir kokybinius parametrus.
  3. užtikrina navigacijos trukmę atskiruose vidaus vandenų kelių ruožuose.
  4. vykdo hidrografinius matavimus vidaus vandenų kelių priežiūros tikslams.

Reguliuojantys teisės aktai (žr. galiojančią suvestinę redakciją):

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91031A8393CE

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DBBED95AE3D0

Valstybės biudžeto asignavimai

Programai „ Susisiekimo vandens keliais užtikrinimui“ skirti valstybės biudžeto asignavimai:
2019 metais – 1 868 000 Eur.
2020 metais – 4 323 000 Eur.
2021 metais – 3 333 000 Eur.
2022 metais – 3 983 000 Eur.
2023 metais – 3 023 000 Eur.