AB „Vidaus vandens kelių direkcija” valdyba skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko LR Susisiekimo ministerijos sprendimu. Nepriklausomu akcinės bendrovės „Vidaus vandens kelių direkcija” valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė (nepriklausoma narė)
Valdybos narė nuo 2024 m. sausio 11 d.
Jurgita turi daugiau nei 15 metų darbo patirtį vadovaujančiose pozicijose tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Pastaruosius daugiau nei penkis metus ji yra SGD komercijos vadovė AB „KN Energies“, kur yra atsakinga už Klaipėdos SGD terminalo su laivu-saugykla „Independence“ bei antžeminės mažos apimties SGD paskirstymo stoties komercines, reguliuojamas ir logistines veiklas. Jos kuruojamos sritys yra SGD vertės grandinės, tiekimo saugumas, energetikos transformacija, t. y. vandenilio ir jo junginių, anglies dvideginio sugaudymo, panaudojimo ir saugojimo (CCUS) vystymas regione. Jos ankstesnė darbo patirtis apima Ignalinos atominę elektrinę, Nacionalinį plėtros institutą, privatų holdingą.
Išsilavinimas:
Baltic Management Institute (BMI), Vadovų verslo vadybos magistro laipsnis (EMBA)
Vytauto Didžiojo universitetas, Verslo vadybos magistro laipsnis
Mykolo Riomerio universitetas, Viešojo administravimo magistro laipsnis
Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:
AB „KN Energies“ SGD komercijos vadovė (nuo 2016 m.)
Nyderlandų Karalystės garbės konsulė (nuo 2023 m.)

Manfred Seitz (nepriklausomas narys)
Valdybos narys nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d., vidaus vandenų transporto ekspertas
Išsilavinimas:
Vienos Ekonomikos ir verslo universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis
Darbovietės, pareigos:
Dunojaus komisijos sekretoriato generalinis direktorius (nuo 2019 m.)
Profesinė patirtis:
Pro Danube International (tarptautinė pelno nesiekianti organizacija, skatinanti Dunojaus, kaip multimodalinės Europos transporto ašies, plėtrą) generalinis sekretorius (2011 – 2019 m.)
Pro Danube Management GmbH (Pro Danube International paslaugų įmonė), generalinis direktorius (2012 – 2019 m.)
Tethys Consulting GmbH, generalinis direktorius (2010 – 2012 m.)
Via Donau, vyresnysis konsultantas (2010 m.)
Via Donau, generalinis direktorius (1999-2009 m.)
Austrijos mokslo ir transporto ministerija, programų ir projektų vadovas (1996-1999 m.)

Jurgita Rimkuvienė
Valdybos narė nuo 2022 m. lapkričio 21 d. , valstybės tarnautoja
Išsilavinimas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos programa (specializacija – miesto transporto sistemos), Statybos inžinerijos magistro laipsnis
Darbovietės, pareigos:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja
Profesinė patirtis:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, įvairios pareigos (vyriausioji specialistė, L. e. Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas, Strateginio planavimo skyriaus vyresnioji patarėja) (2017 – 2022)
Transporto investicijų direkcija, vyriausioji specialistė (projektų vadovė) (2007 – 2017)
Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (inžinierė) (2004-2007)

Akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos kompetencijų matrica

Akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje sutartis

Akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos darbo reglamentas