Marvelės krovininė prieplauka

Adresas – Užnemunės g. 5, Kaunas.

2015 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai I etapas“, pastatyta 120 m. ilgio krantinė, 0,65 ha ploto krovos aikštelė su kieta danga, privažiavimo keliai, elektros, vandens bei  nuotekų ir lijalinio vandens kolonėlės. Daugiau informacijos apie šį projektą rasite čia

Prieplauka yra naudojama krovininių ir kitų laivų aptarnavimui, krovinių laikymui. Tolimesnis prieplaukos vystymas ir operavimas numatytas koncesijos budu. Daugiau informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ rasite čia