Versija spausdinimui

Korupcijos prevencija

Į pradžią > Korupcijos prevencija

2019-11-29

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai 2019 m. lapkričio 28 d. dalyvavo mokymuose, kuriuose Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė pristatė kovos su korupcija sistemą, korupcinių nusikaltimų rūšis, sociologinių apklausų korupcijos temomis rezultatus.

2019-11-25

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo 2019 m. lapkričio 21 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurios tema – „Žmogiškasis faktorius ir potencialas valdant korupcijos rizikas“. Konferencijoje buvo aptarti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo iššūkiai, kryptys ir galimybės, pasidalinta ES šalių gerąja patirtimi.

2019-11-11

2019 m. spalio ir lapkričio mėn. darbuotojams, atsakingiems už viešuosius pirkimus, buvo organizuojami vidiniai mokymai korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose tema,  darbuotojams – bendri mokymai interesų konflikto tema. Tikslinėje grupėje dalyvavo 4 viešuosius pirkimus vykdantys darbuotojai, bendroje grupėje – 18 darbuotojų.

2019-10-08

Viešojo ir privataus sektoriaus diskusija „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavima kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką“

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo 2019 m. spalio 3 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje diskusijoje „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavima kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką“. Diskusijoje pranešimus skaitė Vilniaus politikos analizės instituto (tema „Nepotizmas kaip valstybę silpninantis veiksnys“), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (temos „Viešųjų ir privačių interesų konfliktas: problemos ir sprendimai“, „Esminės viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo naujovės nuo 2020 m.“)  , VĮ „Registrų centras“ (tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimo politikos diegimas valstybės valdomoje įmonėje. Praktiniai atvejai“), AB „Lietuvos paštas“ (tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimo politikos diegimas. Valstybės valdomos bendrovės patirtis“)  atstovai. Buvo pasidalinta gerąja praktika sprendžiant interesų konfliktus, valdant nepotizmo rizikas.

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, vykdydama korupcijos prevenciją, prašo visuomenės, darbuotojus, asmenis, kuriuos su įmone sieja arba siejo sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). el. paštu pasitikejimolinija@vvkd.lt pranešti arba palikti pranešimą el. būdu  (žemiau pateiktoje el. formoje) apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų veiksmus.

Pranešdami apie galimą pažeidimą, nurodykite (netaikoma anoniminiams pranešimams): kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, gimimo datą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis bei pridėkite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (šie duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo).

Jeigu asmuo, pateikdamas informaciją, atskleidžia savo asmens duomenis, jie tvarkomi valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4S-68 „Dėl asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklių patvirtinimo“  (aktuali redakcija) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.

Anonimiškai informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės taikomos tik tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio. Jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Pranešimus nagrinėja už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, kuris atsakingas už pranešimų kanalo priežiūrą, gauna ir tvarko juo gautą informaciją.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – generalinio direktoriaus pavaduotojas Gediminas Vasiliauskas, el. p. gediminas.vasiliauskas@vvkd.lt

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą, gausite pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas ir bus nagrinėjamas pranešimų nagrinėjimo nustatyta tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į darbuotojo veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu.

Pranešimas apie pažeidimą

Vardas, Pavardė,gimimo data, adresas (Pildyti nebūtina)

El. paštas (Pildyti nebūtina)

Telefono numeris (Pildyti nebūtina)

Pranešimas (su papildoma informacija)

*Pastabos:
1. Pranešime nurodykite korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, jūsų nuomone reikšmingus duomenis.
2. Prašome nurodyti, ar pageidaujate būti informuotas (-a) apie valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal jūsų pranešimą (nurodyti: informuoti nereikia/ prašau informuoti el.paštu/ telefonu/ paštu).
3. Asmuo, pateikęs valstybės įmonei vidaus vandens kelių direkcijai pranešimą, apie įmonės atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių prašome teikti užpildant žemiau pateiktą formą. Konfidencialumą garantuojame.

Vardas, Pavardė

El. paštas

Telefono numeris

Jūsų pasiūlymas (laukas yra privalomas)

Atnaujinta : 2021-11-24

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa