A

Marvelės krovininės prieplaukos plėtros darbai

Modernizuojant vandens kelius, ruošiama Marvelės krovininės prieplaukos plėtra Kaune. Darbai suintensyvėjo pradėjus reguliarią krovininę laivybą Nemunu. Atliekami žemės darbai, įrengiamas apšvietimas, apsaugos sistemos. Rezervinėje uosto dalyje formuojamas sklypas uostui, atliekami krūmynų šalinimo darbai su kirtimo atliekų išvežimu.  

 Marvelės krovininė prieplauka yra greta tarptautinio valstybinės reikšmės vidaus vandens kelio. Jos plėtra yra vienas iš strateginių tikslų Lietuvos Respublikos bendrajame plane. Uosto įrengimui būtini parengiamieji žemės sklypo tvarkymo darbai. Atvežamas papildomas gruntas pilamas į rezervinę uosto teritoriją paaukštinti VVKD valdomos rezervinės teritorijos žemės paviršių iki potvynio vandens neužliejamo aukščio, pagerinant sklypo, skirto prieplaukos plėtrai, būklę. Atlikus teritorijos zonos adresu, Užnemunės g. 5, Kaunas, želdynų tyrimus ir sulaukus vertinimo ekspertinių išvadų, suderintų su Kauno miesto savivaldybe ir Aplinkos ministerija, rudens pabaigoje pradėti krūmynų šalinimo darbai su kirtimo atliekų išvežimu. Uoste numatoma krauti krovinius, konteinerius, medieną, birias mineralines ir statybines medžiagas ir kt. Rengiamos vietos ir krovinių sandėliavimui (aikštelės, dengti ir atviri sandėliai, administracinis pastatas, mašinų ir kitų transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir kita. Numatyta ir krovos bei laivų stovėjimo krantinės.

Šiuo metu jau yra parengti Marvelės prieplaukos plėtros projektiniai pasiūlymai, rengiamas sklypo detalusis planas, vyksta detaliojo plano derinimo procedūros. Artimiausiu metu bus sudaryta sutartis dėl PAV atlikimo. Vidaus vandens kelių direkcija planuoja, kad jau kitais metais detaliojo plano ir PAV pagrindu, bus galima pradėti rengti techninį projektą.

2023-11-13 /