Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-04-16 įsakymas Nr. 1-37 „Dėl degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-04-14)

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-12-14 įsakymas Nr. 1-346 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-11-07 įsakymas Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-04-07)

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-04 įsakymas Nr. 1-274 „Dėl asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-04-07)