A

Pasirašyta sutartis dėl šliuzo poveikio aplinkai vertinimo ir projektinių pasiūlymų

Vidaus vandens kelių direkcija ir Kauno miesto savivaldybė pasirašė sutartį dėl laivybos šliuzo ties hidroelektrine poveikio aplinkai vertinimo ir projektinių pasiūlymų rengimo, kuria miestas įsipareigojo skirti finansavimą šiems startiniams darbams.

Kauno HES‘as yra išskirtinis objektas: šalia elektros gamybos tiltas pasitarnauja automobiliams, geležinkeliui. Šliuzo įrengimas ties vadinamuoju HES‘u yra pažymėtas Kauno bendrajame plane, tačiau nuo pat 1962-ųjų, kai buvo pastatyta hidroelektrinė, šliuzo projektas liko neįgyvendintas. 2021 metų spalį Kauno mariose pasirašytas memorandumas davė pradžią deryboms su atsakingomis šalies institucijomis ir įmonėmis. Šiandien pradėtas naujas etapas šliuzo per hidroelektrinę (HES) statybų projekte, kad vandeniu nekliudomai galėtų judėti ir laivai.

Laivyba mūsų šalyje jau kuris laikas išgyvena renesansą. Vidaus vandens kelių direkcija deda visas pastangas, kad sudarytų tam palankias sąlygas, kurdami infrastruktūrą. Šiuo metu vykdomas TEN-T vandens kelio modernizavimo projektas yra esminis lūžis gerinant laivybos sąlygas Nemune. Į viską žiūrima kompleksiškai, jau pradėti darbus ir Nemuno aukštupyje. Tikslas – eksploatuoti abi Nemuno upės atkarpas abipus Kauno HE užtvankos, kam neabejotinai reikalinga įrengti laivų šliuzą.

Šiandien pasirašyta sutartis – tai pagrindas įgyvendinant tolimesnius planus. Sutartis reikalinga, kad būtų galima atsakyti į klausimus prieš pasirenkant tinkamiausius sprendinius. Miesto skiriamos lėšos leis įvertinti poveikį aplinkai, pateikti projektinius pasiūlymus, terminus ir šliuzo statybos kainą. Akivaizdu, kad projektui būtinas Valstybinės svarbos objekto statusas.

2023-02-28 /