Laivavedžių kursai

Laivavedžių mokymai

AB Vidaus vandens kelių direkcija yra akredituota Lietuvos saugios laivybos administracijoje rengti Pramoginių laivų laivavedžių bei Vidaus vandenų transporto specialistų mokymus.

Organizuojame pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų transporto specialistų mokymus Kaune pagal Lietuvos transporto saugos administracijos akredituotas programas.

Mokymus veda patyrę specialistai, turintys ilgametę patirtį vidaus vandenų laivyboje, jūrų laivyboje bei pramoginėje ir keleivinėje laivyboje.

Pramoginių laivų laivavedžių praktiniai mokymai vykdomi specialiai mokymams pritaikytu laivu.

Pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio lygmens sertifikatai. Tai aukštesniojo lygmens sertifikatas, kuris pažymi, kad jo savininkas turi žinių ir praktiniais plaukiojimais patikrintų gebėjimų valdyti laivą, vadovauti įgulai ir plaukioti įvairaus sudėtingumo sąlygomis pasaulio vandenyse.

Pramoginio laivo laivavedžio “Tarptautinis” sertifikatas suteikia teisę :

Valdyti motorinį pramoginį laivą iki 24 metrų;

Plaukioti vidaus vandenyse ir jūrose.

RENGIAMI MOKYMAI

PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ MOKYMAI

Mokymo programos
 • Asmenims, siekiantiems įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vandens telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, – 20 val., kaina – 150,00 Eur su PVM.
 • Asmenims, siekiantiems įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio ir galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, – 68 val., kaina – 350,00 Eur su PVM.
 • Asmenims, siekiantiems įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, – 140 val., kaina – 400,00 Eur su PVM.

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ MOKYMAI

Mokymo programos
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių kapitonų, laivavedžių – 132 val., kaina – 400,00 Eur su PVM.
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių mechanikų – 112 val., kaina – 400,00 Eur su PVM.
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių upeivių – 90 val., kaina – 400,00 Eur su PVM.
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių motoristų – 90 val., kaina – 400,00 Eur su PVM.
Kvalifikacijos kėlimo programos
 • Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse – 70 val., kaina – 400,00 Eur su PVM.
 • Praktinio vairavimo dalis (asmenims, kurie išlaikė pramoginio laivo laivavedžio teorijos egzaminą Lietuvos saugios laivybos administracijoje eksternu, – 12 val., kaina – 250,00 Eur su PVM).
Kvalifikacijos kėlimo programos
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių kapitonų, laivavedžių – 42 val., kaina – 250,00 Eur su PVM.
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių mechanikų – 42 val., kaina – 250,00 Eur su PVM.
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių upeivių – 42 val., kaina – 250,00 Eur su PVM.
 • Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių motoristų – 42 val., kaina – 250,00 Eur su PVM.

Egzaminų bilietas