Versija spausdinimui

Teisinė informacija

Į pradžią > Teisinė informacija

Specialiojo įpareigojimo tikslas (aprašymas).

Programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymas.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija:

  1. teikia viešąsias paslaugas, tvarkant ir prižiūrint valstybinės reikšmės Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius (toliau-vandenų keliai).
  2. užtikrina vidaus vandenų kelių kiekybinius ir kokybinius parametrus.
  3. užtikrina navigacijos trukmę atskiruose vidaus vandenų kelių ruožuose.
  4. vykdo hidrografinius matavimus vidaus vandenų kelių priežiūros tikslams.

Reguliuojantys teisės aktai (žr. galiojančią suvestinę redakciją):

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91031A8393CE

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DBBED95AE3D0

Valstybės biudžeto asignavimai

Programai „ Susisiekimo vandens keliais užtikrinimui“ 2019 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai  sudaro 1 868 000 Eur.

Atnaujinta : 2021-01-04

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa