A

Žemsiurbės „Upyna“ gruntolaidžio defektuota dalis saugiai grąžinta į uostą

Žemsiurbės „Upyna“ gruntolaidžio defektuota dalis (12 m ilgio vamzdis) buvo palikta Nemuno upės pakrantėje, ją atjungus nuo bendro gruntolaidžio, kai žemsiurbė buvo perdislokuota į kitą darbo vietą. “Žemsiurbės įgulai buvo nurodyta gruntolaidžio dalį grąžinti į Kauno žiemos uostą kartu su surenkamais paskutiniais navigacijos ženklais, tačiau pavedimas nebuvo atliktas. Deja, nepadėjo ir nepalankios hidrometeorologinės sąlygos ” – komentuoja laivybos darbų vadovas Simonas Kasputis. 

“VVKD vardu patikiname, kad žemsiurbės gruntolaidžio dalis yra surinkta, susandėliuota ir bus parengta naudoti iki 2024 metų navigacijos sezono pradžios” – patikina laivybos direktorius Aurelijus Rimas.

2024-02-15 /