A

Paskirta nauja Vidaus vandens kelių direkcijos valdyba

Naujai 4 metų kadencijai paskirta AB Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD) valdyba. Laimėję nepriklausomo valdybos nario atranką, darbą joje tęs du aukščiausio lygio ekspertai – Evaldas Tamelis ir Manfred Seitz.

E. Tamelis yra sukaupęs ilgametę tarptautinę patirtį konsultuodamas įvairias organizacijas investicinių projektų vertinimo ir jų finansinio planavimo klausimais, įgyvendino daug skaitmenizacijos projektų IT srityje.

M. Seitz turi vertingos patirties vidaus vandenų transporto srityje ir valstybiniame sektoriuje Austrijoje bei Lietuvoje, vadovavimo patirtį įgijo eidamas generalinio direktoriaus pareigas Austrijos vidaus vandens kelių įmonėje ir Dunojaus komisijos sekretoriate.

Į naujos kadencijos VVKD valdybą artimiausiu metu taip pat bus deleguojamas valstybės tarnautojas.

VVKD valdybą sudaro 3 valdybos nariai, 2 iš jų – nepriklausomi.
Vienas iš svarbių pokyčių įgyvendinus Valstybės įstaigos pertvarką į akcinę bendrovę yra susijęs su sustiprintu valdybos vaidmeniu VVKD valdyme – nuo šiol valdyba rinks įmonės vadovą, tvirtins bendrovės strategiją, taip pat dalis kitų šiuo metu Susisiekimo ministerijai priskirtų valdymo funkcijų bus perskirstyta bei deleguota pačios direkcijos viduje. Tolimesnėje laiko perspektyvoje šie pokyčiai leis naudoti alternatyvius finansavimo šaltinius, kurie galės būti siejami su tvariais direkcijos projektais ir jų finansavimu, veiklos plėtra, o kartu ir didesnėmis galimybėmis.
„Mūsų svarbus tikslas tapti akcine bendrove jau įgyvendintas. Po šio pokyčio direkcija tampa lankstesne, išlaikant valstybės kontrolę ir valdžios balansą. Esame tikri, kad būsime tarp lyderiaujančių bendrovių susisiekimo sektoriuje, darniai įgyvendinant direkcijos strateginius tikslus: didinti eksploatuojamų vandens kelių ilgį, tarp jų atverti Nemuną nepertraukiamai laivybai visu upės ilgiu Lietuvos teritorijoje, plėtoti intermodalinę krovininę laivybą, naudojant upių transportą be CO2 emisijų, skatinti keleivinę ir pramoginę laivybą, vystant naujas turistines vandens trasas. Atlikti laivybos plėtros darbus ir prisidėti prie tvaresnės logistikos šalyje, tausojančios gamtą ir kuriančios sveikesnę aplinką visiems šalies gyventojams ” – sako Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas.

2022-09-01 /