A

Savaeigė barža „Narva“ nuo 2023 m. sezono pabaigos neeksploatuojama

VVKD laivas – savaeigė barža „Narva“ nuo 2023 m. sezono pabaigos yra neeksploatuojama.

Minima VVKD valdoma barža pastatyta žiemojimui Kauno žiemos uoste sąstate su kitais laivais. Krovininiai laivai ir baržos sustatyti vienoje eilėje, vienas prie kito. Laivai statomi sistemingai ir saugiai. „Narvos“ iškėlimo darbai dėl jos techninės būklės įvertinimo suplanuoti ankstyvą pavasarį kai tik leis gamtos sąlygos saugiai slipu iškelti vandens transporto priemonę į krantą.

Barža „Narva“ uoste 2024 m. sausio 25 d. buvo pažeista ledo (dėl išplonėjusių metalo bortų). Pro atsiradusį nesandarumą, prisipildžius vandens, nusėdo ant dugno. Gylis uoste siekia 3 m. VVKD užtikrina, kad situacija pilnai valdoma. 2024 m. vasario 2 d. minimą situaciją tikrino ir aplinkosaugos specialistai – surašytas patikrinimo aktas, aplinkosaugos pažeidimas neužfiksuotas. Pavojaus, kad galimi teršalai patektų į Nemuną nėra.

Šiuo metu dėl ledo ir aukšto vandens lygio pergrupuoti visus laivus, išimti minimą vieną laivą ir jį iškelti nėra galimybės. Laivas „Narva“ pavojaus nekelia, vandens taršos nėra. Degalų laive nėra. Tepalai, prieš laivą pastatant į žiemojimui skirtą vietą, pašalinti. Bendrovė laikosi visų reikalavimų bei eliminuojant aplinkosaugos rizikas, prevenciniais tikslais panaudojo specialias apsaugos priemonės dėl galimų taršos šaltinių.

Dėl neeksploatuojamo laivo skendimo Kauno žiemos vidaus vandenų uoste VVKD informacijos Lietuvos transporto saugos administracijai neteikė laikantis nustatyto reglamento –  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių avarijų ir incidentų tyrimo taisyklių, patvirtintų 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3-335 „Dėl Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklių patvirtinimo“, 3.3 punktas nurodo, kad minėtų taisyklių reikalavimai netaikomi neeksploatuojamiems laivams. VVKD yra pasiruošusi pateikti visą reikiamą informaciją. 2023 m. vasario 15 d. dėl minimos situacijos VVKD pateikė oficialius paaiškinimus Lietuvos transporto saugos administracijai.

„Vidaus vandens kelių direkcijos vardu užtikriname, kad situaciją žinome, valdome ir vandens transporto priemonė bus saugiai iškelta ir utilizuota Kauno žiemos uoste, kai tik leis gamtos sąlygos saugiai slipu iškelti baržą į krantą“ – reziumuoja laivybos direktorius Aurelijus Rimas.

2024-02-15 /