A

VERT neišduoda leidimo kuro prekybai degalinėse ant vandens

Vidaus vandens kelių direkcijos vardu informuojame, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neišduoda leidimo kuro prekybai degalinėse ant vandens.

Direkcija bendradarbiauja su Energetikos ministerija siekdama kuo skubiau išspręsti paskutines teisines, biurokratinės procedūras ir leidimas būtų gautas. Tikimės, kad tai įvyks dar šio laivybos sezono metu.

Nuo 2023 metų pradžios pakeisti net 5 energetikos ministro įsakymai*, reglamentuojantys mažmeninę prekybą degalais vandens keliuose. Tikslas, kad visi norintys kuro, galėtų pasipildyti jo degalinėse ant vandens. Deja, to neužteko. Informaciją skelbiame tik dabar, nes pačiai Vidaus vandens kelių direkcijai nuolat žadėjo, kad leidimas bus išduotas.

Vidaus vandens kelių direkcija investavo savo komercines lėšas, kad net 5 degalinės ant vandens būtų pastatytos, inicijavo įstatymų pakeitimus, daugiau nei metus laiko teikė reikalaujamus dokumentus institucijoms, sumontavo atsiskaitymo bankine kortelė įrangą ir paskutinę minutę vis tiek leidimas neišduotas Valstybinėje energetikos reguliavimo tarnyboje, taigi kuro tiekėjas negali prekiauti kuru.

Pakeisti įstatymai:
*1 teisės aktas: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-04-16 įsakymas Nr. 1-37 „Dėl degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-04-14)
*2 teisės aktas: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-01-01)
*3 teisės aktas: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-12-14 įsakymas Nr. 1-346 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-01-01)
*4 teisės aktas: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-11-07 įsakymas Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-04-07)
*5 teisės aktas: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-04 įsakymas Nr. 1-274 „Dėl asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo” (Nauja redakcija nuo 2023-04-07)

2023-06-14 /