A

EIB remia žaliąją krovinę laivybą Lietuvos vidaus vandens keliuose

2022 m. gegužės 20 d. pasirašytas susitarimas tarp Europos investicinio banko ir Vidaus vandens kelių direkcijos, patvirtinantis bendradarbiavimo sutartį, kuria Europos investicinio banko konsultavimo paslaugų tarnyba remia žaliąją krovininę laivybą Lietuvos vidaus vandens keliuose.

• Projekto tikslas – atnaujinti krovinių gabenimą vandens transportu tarp dviejų didžiųjų Lietuvos miestų: Klaipėdos ir Kauno
• Per Europos investavimo konsultacijų centrą EIB teikia konsultacinę paramą Lietuvos vidaus vandens kelių direkcijai, kad šalies transporto infrastruktūra būtų žalesnė

Europos investicijų bankas (EIB) teiks konsultacijas, atliks projekto galimybių studiją ieškant finansavimo ir galimybių dėl nulinės taršos elektrinių transporto laivų kroviniams gabenti pastatymo ir visos reikiamos infrastruktūros sukūrimo Lietuvos vidaus vandens keliuose. 2021 m. pabaigoje Lietuvoje sukurtas ir pristatytas plataus užmojo projektas, kad būtų galima pradėti naudoti elektrinį vilkiką. Ši CO2 neišskirianti transporto priemonė atliktų lemiamą vaidmenį atgaivinant krovinių vežimą didžiausia Lietuvos upe – Nemunu – ir šalyje plėtojant ekologiškesnes transporto grandines.
Direkcija, kaip valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių valdytoja, renkasi klimatui palankų kursą, o ši siūloma investicija į elektrines krovinių vežimo priemones reikšmingai prisidės prie nacionalinio transporto anglies dioksido pėdsako mažinimo iškastiniu kuru varomus vilkikus pakeičiant elektrinėmis baržomis. VVKD direktorius pažymi, kad visos Lietuvos įmonės, ypač valstybinės, turi laikytis žaliojo kurso ir siekti tvarios ekonomikos ne tik pasiekus galutinį rezultatą, bet ir visose tarpinėse grandyse. Logistikos grandinėms tampant tvaresnėms, pažangūs sprendimai integruojami į vieną grandinę ir duoda maksimalią naudą. Vandens transportas yra ekologiškiausias, nesukeliantis avarijų, neribotų galimybių, be to, ekonomiškiausias iš visų transporto rūšių.
EIB ekspertai kartu su Europos investavimo konsultacijų centro (EIKC) samdomais išorės paslaugų teikėjais teiks konsultacijas VVKD rengiant projekto galimybių studiją ir ieškant finansavimo. Be to, pasitelkęs EIKC, EIB pateiks įžvalgų apie tiekėjų ir operatorių rinką ir konsultuos reglamentavimo ir konkurencijos klausimais.
EIB vicepirmininkas Thomas Östrosas, atsakingas už EIB veiklą Baltijos šalyse, pažymėjo: „Džiaugiuosi, kad EIB konsultavimo paslaugų tarnyba padės įgyvendinti šį novatorišką transporto infrastruktūros projektą, kuris prisidės prie Lietuvos klimato kaitos tikslų įgyvendinimo, nes gerokai sumažins oro taršą ir eismo intensyvumą. EIB tvirtai laikosi įsipareigojimo konsultuoti ir finansuoti investicinius projektus, kuriais skatinami inovatyvūs žali transporto sprendimai ES.“

Išsamiau

2022-05-23 /