A

Laivybos Nemunu ir Augustavo kanalu plėtra ir galimybės

Plėtodama vandens kelių tinklą, Vidaus vandens kelių direkcija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose su kaimyninėmis šalimis. Šiuo metu baigiamas projektas, kuris išanalizavo turistinės vandens trasos, jungiančios Lietuvą ir Lenkiją Nemuno upe ir Augustavo kanalu galimybes. Projektu siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos vandens turistus keliauti Nemunu ir Augustavo kanalu.

Vidaus vandens kelių direkcija ir asociacija „Nemuno Euroregionas“ bei Lenkijos draugija „Euroregion Nieman“ įgyvendina projektą “Kaimynines šalis jungiančio bendro vandens kelio vystymas tvariam turizmui ir bendradarbiavimui”. Pagrindinis jo tikslas – sukurti turistinį vandens kelią (trasą), jungiantį Lietuvą ir Lenkiją Augustavo kanalu ir Nemuno upe, siekiant skatinti saugesnį turizmą ir populiarinti tvarų gamtos bei kultūros paveldo objektų lankymą, didinti turizmo srautus ir ilgesnį turistų buvimą pasienio regione bei paspartinti turizmo po pandemijos atsigavimą.

Vandens kelias Kaunas-Augustavas sukurtas pagal esamas Nemuno upės ir Augustavo kanalo hidrografines sąlygas. Siekiant projekto tęstinumo, kitu etapu Vidaus vandens kelių direkcija vykdys pagrindinių kliūčių – seklumų šalinimą ir laivybinės vagos – laivakelio formavimą, kas pareikalaus daugiau investicijų ir techninių resursų.

Šiai dienai jau pilnai atlikti Nemuno upės batimetriniai matavimai, išanalizuota  Augustavo kanalo techninė (šliuzų) situacija. Pagal šiuos duomenis Vidaus vandens kelių direkcija parengė turistinį Nemuno trasos e-žemėlapį, kuriame kiekvienas vandens turistas gali rasti gylio informaciją pagal charakteringas atkarpas esant sausringai situacijai, o kiekvienos dienos gylio reikšmę galima pasitikrinti pagal sukurtame e-žemėlapyje, kurį galima naudotis ir programėlės formatu telefone. Daugiau informacijos Interaktyvūs navigaciniai žemėlapiai.

Projektu metu, siekiant stiprinti turizmo sektoriaus praktinius įgūdžius,  pravesti laivavedžių (kapitonų) kursai 40–čiai asmenų (po 20 iš Lietuvos ir Lenkijos). Laivo kapitono pažymėjimus įgijusių asmenų dėka verslo įmonės galės saugiau investuoti į naujų laivų ar laivelių pirkimą bei galimybę įdarbinti šiuos laivavedžius. Tikimasi, kad laivo kapitono pažymėjimus gavę žmonės ir patys pirks ar nuomos laivelius, taip išplėsdami savo individualias veiklas bei pajamų šaltinius.

Kiti projekto partneriai rengia vandens turistams svarbią informaciją apie patraukliausius turistinius objektus šioje turistinėje trasoje/vandens kelyje. Planuojama išleisti šią trasą populiarinantys leidiniai (brošiūros).

Projektas skatins ilgalaikį tarpvalstybinį vandens ir susijusio turizmo sektorių bendradarbiavimą, ilgesnį ir saugesnį turistų buvimą ir didesnio kiekio lėšų palikimą apgyvendinimui bei kitoms paslaugoms regione.

2022-06-07 /