A

Paskirta nauja Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos narė J.Rimkuvienė

2022 m. lapkričio 21 d., laimėjusi valstybės tarnautojo atranką, paskirta nauja akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos narė Jurgita Rimkuvienė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja.

Jurgita Rimkuvienė yra sukaupusi ilgametę patirtį ES fondų investicijomis finansuojamų transporto sektoriaus projektų administravime, nacionalinių strateginių planavimo dokumentų ir strateginių planavimo dokumentų ES investicijoms gauti rengime. Valstybės biudžeto transporto sektoriui formavime ir ES fondų investicijų bei kitos tarptautinės finansinės paramos planavime ir valdyme. Strateginių valstybės projektų planavime ir įgyvendinimo priežiūroje.

Akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos valdybą sudaro trys nariai, du iš jų – nepriklausomi. Valdyba sudaryta 2022 m. rugpjūčio 26 d., 4 metų kadencijai.

Evaldas Tamelis – nepriklausomas narys, valdybos pirmininkas, verslo konsultantas, sukaupęs ilgametę tarptautinę patirtį konsultuodamas įvairias organizacijas investicinių projektų vertinimo ir jų finansinio planavimo klausimais, įgyvendinęs daug skaitmenizacijos projektų IT srityje.

Manfred Seitz – nepriklausomas narys, vidaus vandens transporto ekspertas, turintis vertingos patirties vidaus vandens transporto srityje ir valstybiniame sektoriuje Austrijoje bei Lietuvoje, vadovavimo patirtį įgijęs eidamas generalinio direktoriaus pareigas Austrijos vidaus vandens kelių įmonėje ir Dunojaus komisijos sekretoriate.

Jurgita Rimkuvienė – valstybės tarnautoja, pagrindinė veikla šiuo metu – darnaus judumo, žaliojo kurso ir ekologiško transporto, inovacijų ir paslaugų skaitmenizavimo sričių koordinavimas.
„Mūsų svarbus tikslas tapti akcine bendrove jau įgyvendintas. Po šio pokyčio direkcija tampa lankstesne, išlaikant valstybės kontrolę ir valdžios balansą. Esame tikri, kad būsime tarp lyderiaujančių bendrovių susisiekimo sektoriuje, darniai įgyvendinant direkcijos strateginius tikslus: didinti eksploatuojamų vandens kelių ilgį, tarp jų atverti Nemuną nepertraukiamai laivybai visu upės ilgiu Lietuvos teritorijoje, plėtoti intermodalinę krovininę laivybą, naudojant upių transportą be CO2 emisijų, skatinti keleivinę ir pramoginę laivybą, vystant naujas turistines vandens trasas. Atlikti laivybos plėtros darbus ir prisidėti prie tvaresnės logistikos šalyje, tausojančios gamtą ir kuriančios sveikesnę aplinką visiems šalies gyventojams ” – sako akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas.

2022-11-30 /