A

Valstybinė įmonė Vidaus vandens kelių direkcija tampa akcine bendrove

Viena iš penkių susisiekimo sektoriaus valstybės įmonių – Vidaus vandens kelių direkcija – nuo 2022 m. liepos 1 d. tampa akcine bendrove. Ši pertvarka įgyvendinta atsižvelgiant į Vyriausybės ir Seimo sprendimus bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas,  įgyvendinti gerosios valdysenos praktikas.

“Neabejotinai ši pertvarka yra ypač svarbus strateginis žingsnis įmonei. Įregistruojant naują teisinį direkcijos statusą, pradedamas naujas įmonės veiklos etapas ir ji galės sparčiai judėti pirmyn su naujo statuso atveriamomis galimybėmis“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Po planuotos pertvarkos valstybė ir toliau liks vienintele AB Vidaus vandens kelių direkcijos akcininke ir turto savininke.

Įmonės pertvarkai į akcinę bendrovę jau pritarė Seimas, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija, Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įmonė išliks pirmos kategorijos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia įmone ir valdys nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčią infrastruktūrą.

„Įgyvendinus pertvarką ir įmonei tapus akcine bendrove, atsiranda galimybė įgyvendinti gerosios valdysenos praktikas, AB valdymas yra pažangesnis, leidžiantis siekti efektyvumo įmonės veikloje. Pertvarkius įmonę, atsiranda galimybė pritraukti reikalingas kompetencijas bei profesionalų išteklių panaudojimą, teikti dar kokybiškesnes paslaugas” – sako VšĮ Valdymo koordinavimo centro direktorius V.Danielius.

Valstybinės reikšmės vidaus vandens keliai priklausys valstybei išimtine nuosavybės teise. Kita viešoji transporto infrastruktūra, kurią valdys pertvarkyta bendrovė, išliks įtraukta į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą.

Vienas iš svarbių pokyčių įgyvendinus pertvarką yra susijęs su sustiprintu valdybos vaidmeniu VVKD valdyme – nuo šiol valdyba rinks įmonės vadovą, tvirtins bendrovės strategiją, taip pat dalis kitų šiuo metu Susisiekimo ministerijai priskirtų valdymo funkcijų bus perskirstyta bei deleguota pačios direkcijos viduje.

Tolimesnėje laiko perspektyvoje šie pokyčiai leis naudoti alternatyvius finansavimo šaltinius, kurie galės būti siejami su tvariais direkcijos projektais ir jų finansavimu, veiklos plėtra, o kartu ir didesnėmis galimybėmis.

„Mūsų svarbus tikslas tapti akcine bendrove jau įgyvendintas. Po šio pokyčio direkcija tampa lankstesne, išlaikant valstybės kontrolę ir valdžios balansą. Esame tikri, kad būsime tarp lyderiaujančių bendrovių susisiekimo sektoriuje, darniai įgyvendinant direkcijos strateginius tikslus: didinti eksploatuojamų vandens kelių ilgį, tarp jų atverti Nemuną nepertraukiamai laivybai visu upės ilgiu Lietuvos teritorijoje, plėtoti intermodalinę krovininę laivybą, naudojant upių transportą be CO2 emisijų, skatinti keleivinę ir pramoginę laivybą, vystant naujas turistines vandens trasas. Atlikti laivybos plėtros darbus ir prisidėti prie tvaresnės logistikos šalyje, tausojančios gamtą ir kuriančios sveikesnę aplinką visiems šalies gyventojams ” – sako Vidaus vandens kelių direkcijos vadovas Vladimiras Vinokurovas.

2022-07-01 /