A

Lietuvos garbės upeivio ženklais pagerbti Kapitonai D. Druskis ir V. Gabrielaitis

Susisiekimo ministras Marius Skuodis Lietuvos garbės upeivio ženklu apdovanojo VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos Kapitonus: Danių Druskį ir Vidmantą Gabrielaitį. Apdovanojimas skirtas už ilgametį darbą, puoselėjant Lietuvos vidaus vandenų laivybą.

https://vvkd.lt/wp-content/uploads/2022/01/Lietuvos_garbes_upeivis.jpg

Lietuvos garbės upeivio ženklas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus vandenų kelių darbuotojams bei kitiems asmenims, ypač pasižymėjusiems vidaus vandenų transporto ir infrastruktūros vystymo srityje, skiriamas aukščiausias apdovanojimas. Garbės ženklo ir ženklelio pagrindą sudaro apskritime įkomponuotas laivybos simbolis – inkaras. Ženklo ir ženklelio centrą išryškina apskritimas su užrašu „LIETUVOS GARBĖS UPEIVIS“. Apskritimo centre – navigacijos simbolis „Vėjų rožė“. Lietuvos garbės upeivio ženklas įsteigtas 2005 m. Šiuo ženklu apdovanota beveik 50 specialistų.

Kapitonas Danius Druskis – išskirtinė asmenybė, vienas iš ilgiausiai vairuojančių greitaeigius, išskirtinius “Raketa” tipo keleivinius laivus, turintis ilgametę, tiesiog neįkainojamą, unikalią patirtį. Savo sugebėjimų dėka, prisidėjo prie greitaeigių keleivinių laivų maršruto Kaunas- Nida atgaivinimo, taip pat pats atlieka šių laivų remontą ir atstatymą. Danius Druskis įgijęs aukščiausios kategorijos kapitono-mechanikos kvalifikaciją, todėl dirba ir su kitais vidaus vandenų laivais, vykdo vidaus vandenų kelių priežiūros darbus. Sukauptas žinias perduoda jaunesniems vidaus vandenų laivų kapitonams, mechanikams, upeiviams-motoristams.

Kapitonas Vidmantas Gabrielaitis – vienas ryškiausių specialistų, formavusių Lietuvos vidaus vandens kelius. Savo patirtį, gautą dar iš savo tėvo, ilgamečio kapitono, įprasmina vykdant Nemuno upės vidaus vandenų kelio priežiūrą, kurios apimtys ir atsakomybės ribos nuo Kauno iki Kuršių marių, taip pat ypač svarbių Nemuno žemupyje esančių vidaus vandens kelių, tokių kaip Karaliaus Vilhelmo kanalas, Dreverna, Minija, priežiūra, kurie ypač svarbūs šio regiono laivybai. Aukšta kapitono Vidmanto Gabrielaičio, kaip vidaus vandenų laivų kapitono kvalifikacija ir jo vykdoma veikla propaguoja šiame populiariame laivybos regione laivininkystės tradicijas. Aktyviai prisideda prie pamainos dirbti vidaus vandenų laivuose Nemuno upėje rengimo ir mokymo, kadangi Nemuno upės ženklinimo ypatumai įgaunami tik ilgus metus realiai dirbant ir „gyvenant“ upėje. Vidmantas taip pat yra ir vienintelio Nemuno deltos ir Kuršių marių regione esančio Uostadvario vidaus vandenų uosto kapitonas.

2022-01-11 /