A

Vidaus vandens kelių direkcijos vadovas dalyvavo ekspertų diskusijoje

2022 m. spalio 28 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius V. Vinokurovas dalyvavo Susiekimo ministerijos organizuotoje panelinėje ekspertų diskusijoje apie Europos Sąjungos fondų investicijų valdymą 2021-2027 m.

V. Vinokurovas pasidalino patirtimi, kokią įtaką, naudas jau suteikė 2014-2020 m. ES fondų investicijos įgyvendinant „TEN-T kelio E-41 modernizavimas” projektą, kurio metu modernizuojamas Lietuvos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelias, tarptautinio TEN-T tinklo dalis E-41, sudaromos sąlygos vykdyti krovininę, keleivinę ir pramoginę laivybą Nemunu nuo Kauno iki Kuršių marių visu navigacijos laikotarpiu. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“.

2021 metais pradėtas ir tęsiamas strateginis projektas yra esminis teigiamas pokytis gerinant laivybos sąlygas Nemuno upėje. Vidaus vandens kelių direkcijos rangovas neatsilieka nuo darbų grafiko ir jau pradėjo trečiąjį darbų etapą Pagėgių bei Šilutus r. savivaldybėse. Upės vagą reguliuos 500 bunų. Projektą pabaigti planuojama 2023 metais. Tai esminis lūžis gerinant laivybos sąlygas Nemuno upe, įskaitant ir sausmečio laikotarpį. Vidaus vandens kelių direkcija plėtoja infrastruktūrą, stato baržas ir ruošiasi perimti dešimtadalį šalies krovininio transporto srauto.

„Nemuno pritaikymas laivybai – tiek kroviniams vežti, tiek pramoginei laivybai ir turizmui – vienas iš pagrindinių prioritetų vidaus vandens transporto srityje. Augantis laivybos potencialas pastebimas ne tik Kaune ir uostamiestyje, Nemuno upės aukštupyje (Prienuose, Birštone ir Druskininkuose), bet ir visoje Lietuvoje, tad ir toliau įgyvendiname projektus, siekdami sudaryti kuo geresnes sąlygas laivybai“, – patvirtina ir susisiekimo ministras Marius Skuodis.

2022-11-03 /