A

Vidaus vandens kelių direkcija palaikė piketą Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje

Lapkričio 23 d. akcinė bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija palaikė Rusnės bendruomenės „Rusnės sala“ ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos organizuotą piketą Vilniuje Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje dėl draudimo gilinti Rusnaitės upės žiotis.
Darbai yra būtini, bet šiuo metu jie draudžiami dėl „Natura 2000“ ir buveinių apsaugos reikalavimų, nepagrįstai reikalaujama atlikti brangiai kainuojantį pilną poveikio aplinkai vertinimą.
Rusnaitės upės žiočių ir išplaukos į Kuršių marias valymą iki valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo pakeitimo ribojo šios vietos aplinkosauginis statusas (rezervatas). Minėtas apsaugos statusas pasikeitė, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1054 redakcija) iš Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijos buvo išimta Rusnaitės upės vaga ir apie 100 m pločio vandens juosta su tikslu Kuršių mariose formuoti vandens kelią laivams išplaukti į Kuršių marias.
Rusnaitės upės vaga ir išplauka į Kuršių marias jau yra teisėtas valstybinės reikšmė vidaus vandenų kelias, Lietuvos Respublikos Vyriausybė tokį statusą patvirtino 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Atrodė, kad beveik dešimtmetį pamarį neraminusi problema išnyko, bus galima atlikti Rusnaitės žiočių valymo darbus, laivyba taps saugi. Juk čia yra trys prieplaukos, krantinės pritaikytos laivams laikyti, vienas populiariausių pažintinių maršrutų vandens transporto mėgėjams.
Tačiau, net ir Vidaus vandens kelių direkcijos parengta „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo dokumentacija su mokslininkų pateiktu ichtiologiniu ir ornitologiniu vertinimu neįtikino VSTT specialistų, kurie pasiliko teisę į „atsargumo“ kriterijų ir pareikalavo pilno poveikio aplinkai vertinimo, kurio kaina keletą kartų viršytų valymo darbų kainą, nekalbant apie terminus. Bet juk valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelias turi funkcionuoti kiekvieną navigacijos dieną, negali būtu kelias be gylio. Realiai šiuo metu Rusnaitės žiotyse gylis tesiekia 0,6-0,7 m, be to klaidus, kadangi plaukti įmanoma tik natūraliai susiformavusia, nuolat besikeičiančia trasa. Tokiomis sąlygomis tikrai ardomas marių dugnas, nesaugu nei laivams nei keleiviams. Tokia neigiama situacija, kaip minėta, būtų išspręsta per keletą dienų, valymo darbus atlikusi pagal suderintą su Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija valymo darbų planą. Atlikus valymo darbus kelio trasa būtų paženklinta bujais, informacija apie gylius būtų skelbiama kiekvieną dieną, kelias būtų integruotas į bendrą Kuršių marių kelių tinklą. Via dėlto prireikė net piketo. Vidaus vandens kelių direkcija tikisi, kad įvykęs susirinkimas/piketas paveiks VSTT principus, tuo labiau, kad ir Aplinkos ministro pozicija piketo metu tokia, kad 2023 metais laivybos kelias turi būti sutvarkytas.
Direkcija pastaruoju metu susiduria su tendencija, kai Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir jos direkcijos net ir kitų Kuršių marių valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valymo darbams (projektinių kelio charakteristikų užtikrinimui) reikalauja atlikti Natura 2000 reikšmingumo nustatymo procedūras (tyrimus), kurių pagrindų būtų galima spręsti ar tokia veikla leistina, ar nereikia atlikti Poveikio aplinkai vertinimo. Su tokiais reikalavimais Direkcija negali sutikti, tai būtų tiesioginis laivybos ribojimas, juk net ir sutikus reikalaujamas procedūra atlikti, tai užtruktų nuo keletos mėnesių iki metų. Tai reikštų kad vandens kelias tiek laiko neveiktų, neaišku ką nuspręstų saugomų teritorijų sergėtojai, kaip išplauktų laivai iš uostų ir prieplaukų. Todėl Direkcija vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytais aplinkosauginiais reikalavimais, parengtais vykdant LR Vandens įstatymo 11 straipsnio pavedimą, kurie tokių interpretacijų dėl poveikio aplinkai vertinimo valymo darbams nenumato.
Vidaus vandens kelių direkcija pritartų ir skatintų, kad reikalingi pakeitimai Aplinkosauginiuose reikalavimuose dėl valymo darbų laivybos reikmėms būtų atlikti, būtų pasirengus bendradarbiauti ir pateikti reikiamą informaciją apie valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, kad problema būtų išspręsta galutinai, visiems būtų aišku, kad valymo darbai turi būtu leidžiami, kai tik vandens kelio būklė pablogėja dėl seklumų formavimosi.
Šie klausimai ir buvo aptarti piketo metu Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, dalyvaujant ir aplinkos ministrui.

2022-11-30 /