A

VVKD atkreipia dėmesį dėl išduodamų tarptautinių laivavedžių pažymėjimų

Vidaus vandens kelių direkcija vardu atkreipiame dėmesį dėl išduodamų tarptautinių laivavedžių pažymėjimų. Viešoje erdvėje ir socialiniuose tinkluose vis dažniau atsiranda siūlymų vandens transporto mėgėjams per vieną ar dvi dienas išlaikyti laivavedžio pažymėjimą kaimyninėje Lenkijoje ir gauti tarptautinį laivavedžio pažymėjimą.

Pažymime, kad išduoti tarptautinius laivavedžio pažymėjimus arba kitaip – tarptautinius kompetencijos pažymėjimus (International Certificate of Competence) asmeniui turi teisę tik tos šalys, kurios priėmusios Rezoliuciją Nr. 40 (pakeitė Rezoliuciją Nr.14), kurios Lenkija nėra priėmusi.

UNECE aiškiai aprašo kuriais atvejais (Guidelines to Resolution No. 40; Puslapis Nr. 4, G dalis) leidžiama šalies valdžios institucijoms išduoti kitos šalies piliečiui tarptautinį kompetencijos pažymėjimą (International Certificate of Competence). Pirmiausiai šalių vyriausybės turi įgyvendinti Rezoliuciją Nr. 40 bei paskirti kompetentingas institucijas ir patvirtintas įstaigas, kurios gali išduoti sertifikatus. Be to, kitos šalies pilietis turi įrodyti, kad gyvena dokumentus išduodančioje šalyje.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) yra nurodžiusi , kad Lietuvoje galioja:

  • Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų išduoti motorinio pramoginio laivo laivavedžio dokumentai, jeigu juose yra nurodyta, kad tai yra tarptautinis dokumentas.
  • Šalių, taikančių Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40, kompetentingų institucijų išduoti motorinio pramoginio laivo laivavedžio dokumentai.Jeigu motorinio pramoginio laivo laivavedžio dokumente, kuris yra išduotas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, nėra nuorodos, kad tai yra tarptautinis dokumentas, toks dokumentas suteikia teisę valdyti motorinį pramoginį laivą tik dokumentą išdavusios šalies vidaus vandenyse, kurie suprantami taip, kaip jie yra nustatyti tos šalies teisės aktuose. Tokiu atveju asmuo laikomas neturinčiu teisės vairuoti motorinį pramoginį laivą Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse

Taigi – Lenkija nėra priėmusi UNECE rezoliucijos Nr. 40 ir ruošiami pramoginių laivų laivavedžiai Lenkijoje įgyja abejotiną kompetenciją, o svarbiausia – gauti kompetencijos pažymėjimai nesuteikia teisės valdyti pramoginius laivus Lietuvos vandenyse.  Kviečiame būti atsakingiems ir rinktis realius laivavedžių kursus Lietuvoje įskaitant  Vidaus vandens kelių direkciją https://vvkd.lt/paslaugos/laivavedziu-mokymai/, o egzaminus tarptautiniam kompetencijos pažymėjimui (International Certificate of Competence) laikyti Lietuvos transporto saugos administracijoje.

2023-06-23 /